Vorige
Nieuws

Uitvoering Renovatie Heinenoordtunnel kan van start

Rijkswaterstaat en de bouwcombinatie Savera III hebben vrijdag 2 juli het uitvoeringscontract voor de renovatie van de Heinenoordtunnel ondertekend. Acht maanden na de gunning van het project is de uitwerkingsfase nu afgerond en kunnen de partijen van start met de uitvoeringsfase.

Savera III is een combinatie van Dura Vermeer, Dynniq Nederland en SPIE Nederland. De opdracht voor Savera bestaat uit 3 hoofdopgaven:

Renoveren van de Heinenoordtunnel
• Ontwikkelen van een generiek en herbruikbaar bouwblok voor bediening, besturing en bewaking (de 3B’s) van tunnels
• Het specifiek toepassen van het ontwikkelde bouwblok in de Heinenoordtunnel

SAMENWERKING MET MARKT IS BELANGRIJK

Goede samenwerking is essentieel voor het succes van het project, benadrukte Patricia Zorko, plaatsvervangend directeur-generaal van Rijkswaterstaat bij de feestelijke ondertekening van het uitvoeringscontract: ‘Een groot project als de renovatie van de Heinenoordtunnel inclusief de ontwikkeling van een uniform bouwblok voor de bediening, besturing en bewaking van tunnels is niet mogelijk als we niet samenwerken met de markt. Dit vraagt nogal wat van de ondernemerskracht, de kennis, innovatiekracht en creativiteit van de markt.
We markeren vandaag niet alleen de start van de uitvoeringsfase van de renovatie van de Heinenoordtunnel. Vandaag is ook een mijlpaal in de VenR-opgave waar we de komende jaren voor staan. Er is de afgelopen 8 maanden samengewerkt als partners met als resultaat een pakket goede en heldere afspraken die breed gedragen worden. De manier waarop RWS en Savera hebben samengewerkt is een schoolvoorbeeld van de manier waarop RWS met de markt wil samenwerken aan een vitale infrasector. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat we dit project samen tot een goed einde kunnen brengen.’

SAMEN UITVOERINGSCONTRACT INGEVULD

Direct na de gunning (oktober 2020) is de intensieve samenwerking al begonnen met het uitwerken van het uitvoeringscontract, waarbij ook een aantal onzekere onderdelen, die buiten de aanbesteding zijn gehouden, verder zijn ingevuld en beprijst. Rijkswaterstaat en Savera hebben ook afspraken gemaakt over de uitvoeringsrisico’s. Door samen de opdracht uit te werken, aanvullende onderzoeken te doen en goede afspraken te maken, kan aan de voorkant beter ingeschat worden wat er nodig is en welke risico’s er zijn.

Mark Bakker van Dura Vermeer: ‘In de uitwerkingsfase hebben zowel opdrachtgever als opdrachtnemer gezamenlijk gewerkt aan een verdieping van de scope, aanscherping van de voorwaarden en de prijsvorming. We geloven in deze aanpak. Het helpt ruis aan de voorkant te voorkomen en legt daarmee een stevige basis voor een uitstekende samenwerking.’ Peter Paasse van SPIE vult aan: ‘We zijn trots op de manier waarop we het afgelopen driekwart jaar hebben samengewerkt. Dit geeft vertrouwen voor de toekomst.’

Evert Jan Pluijmers van Dynniq: ‘Samen met Rijkswaterstaat hebben we alle mogelijkheden en onmogelijkheden verkend om te komen tot een herbruikbaar bouwblok dat voor de eerste keer wordt toegepast in de Heinenoordtunnel. De gemaakte keuzes zijn vertaald in de verschillende contractstukken, zodat we nu aan de slag kunnen. Alle betrokkenen zijn ervan overtuigd dat er straks een goed en een goed te onderhouden product ligt wat ook ingezet kan worden bij andere tunnelrenovaties’.

Moment van ondertekenen

Van links naar rechts: Mark Bakker (Dura Vermeer), Patricia Zorko (plaatsvervangend DG Rijkswaterstaat), Jan Vos (Dynniq Mobility), Evert Jan Pluimers (Dynniq Mobility), Peter Paasse (SPIE)

UITVOERING KAN BEGINNEN

Nu de contracten zijn ondertekend kan de uitvoering van het project beginnen. Dit jaar start Savera al met de voorbereidingen van de verschillende bereikbaarheidsmaatregelen. De renovatie van de tunnel zelf staat gepland in 2023 en 2024. In ruim 30 weekendafsluitingen van 1 tunnelbuis (in 1 rijrichting) verdeeld over 2023 en 2024 en 2 keer 2 tot 3 weken en een weekend een volledige afsluiting van de tunnel in de zomervakantie van 2023 én 2024 en verschillende nachtelijke afsluitingen wil Savera de renovatie uitvoeren.

De zomerafsluiting in 2023 wordt gebruikt om een middentunnelkanaal te realiseren waarin vervolgens gewerkt kan worden terwijl de tunnel openblijft voor het verkeer. Dit en dat er gekozen is om parallel te gaan ombouwen scheelt aanzienlijk in hinder voor de gebruikers.

ENERGIEZUINIGE TUNNEL

De ontwikkeling van het bouwblok 3B Tunnels biedt dit project kansen om te leren en innoveren. Zo geven we invulling aan de duurzaamheidsambities van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en Dura Vermeer om substantieel minder energie te gebruiken en de CO2-uitstoot terug te dringen. We gaan het energieverbruik terugdringen en met zonnepanelen zelf energie op te wekken. ‘Uitstoot op 0’ noemen we deze duurzaamheidsambitie bij Dura Vermeer.

MEERJARIG ONDERHOUD

Sinds april dit jaar verzorgt de bouwcombinatie ook het reguliere onderhoud. Van nu tot twee jaar na de renovatie zijn we daarmee ook verantwoordelijk voor het meerjarig onderhoud van de tunnel. Waar mogelijk worden de onderhoudsnachten gebruikt om inspecties voor de renovatie of kleine voorbereidende werkzaamheden uit te voeren.

VITALE INFRASECTOR

Dit project past binnen de uitgangspunten en aanpak van het RWS-programma ‘Op weg naar een vitale infrasector’. Hoe het project voor de renovatie van de Heinenoordtunnel en de ontwikkeling van een bouwblok 3B Tunnels wordt aangepakt is daar een mooi voorbeeld van.
Door in de uitwerkingsfase gezamenlijk de scope verder uit te werken en de risico’s op een juiste wijze te verdelen zorgen we voor een gezonde financiële basis en beheersing van de risico’s.

Foto's door Rijkswaterstaat

 

Impressie van de tunnelmond van de gerenoveerde Heinenoordtunnel

Nieuwe tunnelmond

Impressie van de nieuwe tunnelmond na de renovatie.

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.