Vorige
Nieuws

Domijn en Dura Vermeer werken samen aan duurzame toekomst

Domijn en Dura Vermeer Bouw Hengelo tekenen vandaag een intentieovereenkomst voor samenwerking om te komen tot meer betaalbare, passende en duurzame oplossingen in de woonsector. Woningcorporatie Domijn staat voor grote uitdagingen: woningen moeten duurzaam gemaakt worden en ook is er steeds meer vraag naar andere woningtypes dan tot nu toe veel wordt aangeboden. Maar die aanpassingen op de woningvoorraad zijn kostbaar. Zéker nu bouwkosten alsmaar blijven stijgen. Toch wil Domijn ook in de toekomst betaalbare en duurzame woningen blijven bieden aan de huurders. Én door energiezuinige woningen een steentje bijdragen aan het tegengaan van de opwarming van de aarde. De oplossing zit volgens beide organisaties in anders bouwen én anders samenwerken.

In het hele land hebben corporaties te maken met de gevolgen van het duurder worden van materialen en arbeidskrachten in de bouw. Nieuwbouw en renovatie worden hierdoor steeds duurder. Ook verandert de vraag naar woningen. Waar er eerder vooral gezinswoningen werden gebouwd, stijgt nu de vraag naar producten voor één- en tweepersoonshuishoudens. Daarnaast hebben corporaties afgesproken steeds duurzamer te gaan bouwen, zodat zij in 2050 volledig CO2-neutraal kunnen zijn. Deze veranderingen vragen veel van de sector, zeker ook op financieel vlak.

Niet alleen de woningbouwcorporaties, maar ook bouwbedrijven staan voor deze uitdagingen. Koert Terhürne, directievoorzitter van Dura Vermeer Bouw Hengelo: “De woonopgave vanuit de overheid en de middelen van de corporaties om die te halen zijn niet in balans. Daarnaast worden materialen en arbeidskrachten steeds duurder. Die combinatie maakt dat bouwoplossingen vaak niet meer aansluiten op de vraag van corporaties. Dat vraagt om een verandering op alle fronten.” “Wij geloven dat je als opdrachtgever met een proactieve houding ook echt voor verandering kunt zorgen.”, meent Wilma van Ingen, directeur-bestuurder bij Domijn. “We gaan dus niet achterover leunen en afwachten tot het probleem wordt opgelost. We gaan juist samen aan de slag. Dat past meer bij ons.”

Samen staan we sterker

Die proactieve houding zit ook Dura Vermeer als ontwikkelende bouwer in het bloed. Dat bleek wel uit de samenwerking bij een appartementencomplex in Losser. John Slot, manager vastgoedsturing bij Domijn: “Het eerste voorstel dat op tafel kwam was traditionele bouw. Met een prijs die in de huidige marktconform is, maar die voor ons niet betaalbaar was. Want met de huidige prijzen is het voor ons op de lange termijn onmogelijk nieuwe woningen te bouwen zonder in financiële problemen te komen. Om daar verandering in te brengen hebben we met Dura Vermeer samen gezocht naar een andere, meer betaalbare manier van bouwen. En dat is gelukt. In Losser werken we momenteel aan een pilot waar we een nieuwe manier van modulair, industrieel bouwen toepassen. Die betaalbaar is voor de corporatie.”

Het traject leverde aan beide kanten nieuwe inzichten op over elkaars processen, behoeften en keuzes. Zowel Domijn als Dura Vermeer vonden dat de openheid die hierdoor is ontstaan, op een waardevolle manier gebruikt kan worden. Daarom is de intentieovereenkomst opgesteld, waarin innovatie centraal staat. In die samenwerking draagt Dura Vermeer bij op het gebied van techniek en praktijk. En Domijn brengt kennis en ervaring in vanuit de woningcorporaties en de behoeften vanuit deze sector. Samen willen de bedrijven werken aan innovaties waarmee woningcorporaties in de toekomst betaalbaar, passend en duurzaam kunnen blijven bouwen en renoveren.

16 appartementen in Losser

De samenwerking werpt haar eerste vruchten al af in de vorm van een primeur in Losser. Daar bouwt Dura Vermeer met haar nieuwe houtbouwproduct Blokje Omhoog 16 circulaire appartementen van hout voor Domijn.

Klaar voor de toekomst

De intentieovereenkomst is geen afnameovereenkomst. Als ambassadeurs voor elkaars werk blijven Domijn en Dura Vermeer ook samenwerken met andere bedrijven en kennisinstellingen. Gezamenlijke ontwikkeling en kennisuitwisseling tussen beide bedrijven staat centraal.

Samen willen Domijn en Dura Vermeer een voorbeeld geven voor de landelijke markt. Wilma van Ingen legt uit: “We willen in de toekomst duurzame en nog steeds betaalbare woningen voor onze huurders. En we hopen natuurlijk dat ons voorbeeld ook andere corporaties inspireert. Of dat zij al van de mooie, nieuwe mogelijkheid profiteren die nu al is ontwikkeld.”

  • Lees ook: "Dura Vermeer lanceert circulaire appartementen van hout"
  • Op de foto van links naar rechts: Tine-Loes Hemmes - Manager Innovatie en Productontwikkeling bij Dura Vermeer Bouw Hengelo, Sophie Oosterbroek - Ontwikkelmanager bij Domijn, Wilma van Ingen - Directeur-bestuurder bij Domijn en Koert Terhürne - Directievoorzitter bij Dura Vermeer Bouw Hengelo
Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!