Vorige
Nieuws

Dura Vermeer en Boelens de Gruyter werken samen aan transformatie van het Ringpark-gebouw in Amsterdam. Het nieuwe Rembrandt Park.

Projectontwikkelaar Boelens de Gruyter en Dura Vermeer Renovatie Midden West werken samen aan een bijzonder stukje gebiedsontwikkeling in het Rembrandtpark in Amsterdam. Het voorheen bekende Ringpark-gebouw in het stadspark wordt getransformeerd van gedateerd kantoorgebouw tot een duurzaam en multifunctioneel pand voor de gehele omgeving. Vastgoedontwikkelaar Marnix Beudeker van Boelens de Gruyter en Projectmanager Niels Kaaij van Dura Vermeer blikken terug én vooruit op hun succesvolle samenwerking.

“Dit is zo’n project waar ik over tien jaar langsrijd en nog steeds trots ben dat ik eraan mee heb gewerkt”, vertelt projectmanager Niels Kaaij enthousiast. “Iedereen herkent het gebouw net binnen de ring van Amsterdam als typisch kantoorgebouw, maar niemand weet echt wat het is. Door de herontwikkeling gaat het gebouw en het park eromheen leven. Geen gedateerd gebouw meer, maar een echte blikvanger.”

In opdracht van investeerder Round Hill Capital en vastgoedontwikkelaar Boelens de Gruyter werkt Dura Vermeer Renovatie Midden West aan de herontwikkeling van het nieuwe Ringpark-gebouw, genaamd Rembrandt Park. “Een kantoorpand uit de jaren ’60 dat we volledig strippen en opnieuw opbouwen tot een gebouw met 25.000 vierkante meter verhuurbaar vloeroppervlak dat volledig aansluit bij de wensen van vandaag”, licht ontwikkelaar Marnix Beudeker toe. Het gebouw voldoet aan de hoge duurzaamheidambities van het BREEAM Excellent certificaat.

Duurzaam ontwikkelen

De ontwikkelaar noemt het een mooie combinatie van renovatie en nieuwbouw. “Onze filosofie is om eerst te kijken naar wat een bestaand gebouw biedt en hoe je die mogelijkheden opnieuw kan inzetten. Dat is een veel duurzamere manier van ontwikkelen dan alles platgooien.” Marnix somt in grote lijnen de plannen voor het gebouw op: er worden twee extra verdiepingen en een ondergrondse fietsgarage toegevoegd, alle kozijnen inclusief beglazing worden vernieuwd en het paviljoen aan de achterzijde wordt gesloopt en opnieuw opgebouwd. De begane grond krijgt met onder meer een restaurant, koffiebar en sportschool een publieke functie en biedt daarmee ruimte voor ontmoeting en synergie met de omgeving. De glazen puien, een groot terras aan het water, een nieuwe openbare passage onder het pand en een brug over de aangrenzende vijver moeten de letterlijke verbinding tussen het gebouw en de levendigheid van het park versterken.

Bestemming voor de hele stad

“Het gebouw is nu heel erg gesloten richting de omgeving, terwijl het één van de grootste parken van Amsterdam als tuin heeft. De belangrijkste kwaliteit die we willen toevoegen is dat dit pand de relatie aangaat met de omgeving”, legt Marnix uit. In het ontwerp van architectenbureau HofmanDujardin staat transparantie dan ook centraal. Marnix: “Het wordt meer dan een kantoorgebouw, het moet een bestemming worden voor de hele omgeving. De transformatie van het oude Ringpark-gebouw maakt onderdeel uit van een groter stuk gebiedsontwikkeling. We willen het hele park opnieuw op de kaart zetten en waarde brengen voor de stad. Het gebouw zal fungeren als verbinding tussen de stadsdelen Oud-West en Nieuw-West.”

Solide team

De vastgoedontwikkelaar licht toe dat vertrouwen en de samenwerking met installateur Bosman Bedrijven de doorslaggevende reden waren om voor de herontwikkeling met Dura Vermeer in zee te gaan. “Het eerste gesprek is ruim een jaar geleden, maar wat ik mij nog herinner is dat de combinatie met Bosman Bedrijven ons een goed gevoel gaf. We zagen een solide team met de juiste instelling om samen aan de slag te gaan. Ten tijde van onze aanbesteding hadden we nog weinig stukken en we zochten een partner die mee kon werken aan een haalbaar project. Dura Vermeer gaf ons het vertrouwen dat we die klus samen konden klaren. Bijzonder in een tijd dat we door corona alleen via videobellen mochten communiceren.”

 

Uitdagend proces

De bouwteamfase was volgens projectmanager Niels ‘uitdagend’. De technische omschrijving is namelijk gezamenlijk opgesteld. “Er was geen duidelijk vertrekpunt waarop wij konden gaan ramen. We hebben met Boelens de Gruyter een gezamenlijk proces gevolgd en op basis daarvan zijn wij gaan ramen. Het was een uitdaging dit als opdrachtgever en aannemer goed matchend te krijgen.” Ook de combinatie van renovatie en nieuwbouw was volgens Niels uitdagend: “De moeilijkheid schuilt in wat je moet doen om het gebouw op het gewenste niveau te krijgen en of het project dan nog haalbaar is en matcht bij de gedachten van de opdrachtgever. Daar moet je samen uitkomen.”

Niels & Marnix op locatie

Teamwork

En dat is gelukt. Marnix blikt terug: “Wat mij bijstaat van de bouwteamfase is de continue bereidheid naar elkaars belangen te luisteren en samen een oplossing te vinden. Bij beide partijen was er nadrukkelijk de commitment om hier een gezamenlijk succes van te maken.” Volgens projectmanager Niels was de grootste succesfactor in de samenwerking de hoeveelheid communicatie. “We hebben, net als Boelens de Gruyter, ons intrek genomen in het gebouw. De lijnen waren kort door de fysieke nabijheid waardoor de mate van gedetailleerdheid in de communicatie hoog was. Dat was een groot voordeel. We hebben het project samen als team realiseerbaar gemaakt.”

Lessen

Ondanks de fijne samenwerking, trekken beide partijen ook lessen uit hun aanpak. Marnix: “De volgende keer wil ik bij de uitvraag een bouwpartner meer kaders kunnen meegeven, een duidelijkere scope zodat het vertrekpunt voor iedereen hetzelfde is.” Niels: “En ik wil langer blijven hangen om de scope goed te krijgen en dan pas gedetailleerd aan de slag gaan. Achteraf waren we overenthousiast en te veel bezig met detailelementen.” Het zorgde zo nu en dan voor discussies, maar nooit ten koste van de sfeer. “Alle gesprekken werd gevoerd vanuit de geest van het ontwerp.”

Respect voor het ontwerp

Ontwikkelaar Marnix wijdt dit mede aan de goede relatie tussen Dura Vermeer en de overige ontwerpteamleden. “Dat vond ik bijzonder, die relatie is in mijn ervaring niet vanzelfsprekend. Vaak maakt de architect iets moois en zoekt de aannemer vervolgens de meest pragmatische oplossing. In dit project is vroegtijdig de architect aangehaakt om mee te kijken. Er is vanuit Dura Vermeer respect voor het ontwerp en vanuit daar wordt gezocht naar oplossingen. Heel fijn.”

Buitenkant

Binnenkant

Trots

Momenteel is de sloop in volle gang en in november start de opbouw van de constructie voor de nieuwe verdiepingen. De planning is strak: met het oog op de markt moet het pand eind 2022 opgeleverd worden zodat in 2023 de eerste bedrijven hun intrek kunnen nemen. De vondst van meer asbest dan waarop was geanticipeerd, was een flinke tegenvaller, maar met het oog op de bouw heeft Marnix geen zorgen. “We hebben inmiddels een relatie opgebouwd waarmee we elke tegenslag tijdens de bouw kunnen hebben. Het vertrouwen is er, we lossen alles met respect op en we willen het samen tot een goed einde brengen. Ik ben trots dat er een plan staat waar iedereen enthousiast van wordt.”

En met iedereen, bedoelt de ontwikkelaar ook de omgeving. “We zijn met behulp van Dura Vermeer met ogen en oren naar de omgeving aan het werk. Dura Vermeer is ons gezicht naar de buitenwereld.” Zo zijn er regelmatig buurtbijeenkomsten, is er een team van Dura Vermeer dat bewoners met klachten en vragen te woord staat en wordt er toegezien op een schone bouwplaats en het minimaliseren van de overlast voor de omgeving. Marnix: “Er zitten bijvoorbeeld elke dag mannen in een bootje puin uit de vijver te vissen. Als mensen door het park lopen ziet het er dus spic en span uit. Het is fijn dat we ook daarvoor kunnen vertrouwen op een bouwpartner.”

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.