Vorige
Nieuws

Dura Vermeer preferred bidder Windplanbauw

SwifterwinT heeft Dura Vermeer als voorkeurspartij geselecteerd voor de realisatie van 37 windmolens op land voor Windplanblauw. Onlangs kreeg Dura Vermeer het bericht als één van de vier preferred bidders de laatste fase in te gaan. In deze laatste fase vindt verdere afstemming plaats met de leveranciers van de windturbines en het onderstation.

Windplanblauw is, net als Windpark Zeewolde, onderdeel van een vervangingsopgave in de provincie Flevoland. De huidige 74 windmolens worden vervangen door 61 nieuwe grotere turbines, die totaal vier keer meer energie opwekken dan de huidige bij elkaar. Dura Vermeer is geselecteerd voor de complete civiele werkzaamheden van 37 windmolens op land. Het gaat om zo’n twintig kilometer aan parkwegen met daarin vier bruggen, kraanopstelplaatsen, windmolenfundaties en parkbekabeling. De overige 24 windmolens worden via een ander nog aan te besteden contract in het IJsselmeer geplaatst.

Opdrachtgever SwifterwinT is een samenwerking van ruim 150 ondernemers, bewoners en turbine-eigenaren uit de regio Swifterbant. Samen met Vattenfall werkt SwifterwinT aan de ontwikkeling van Windplanblauw, een windpark in de noordwesthoek van Flevoland, in de gemeenten Dronten en Lelystad. De aandacht voor onder andere planningsrisico’s, proceskwaliteit, de omgeving, (verkeers)veiligheid en duurzaamheid gaf de doorslag om Dura Vermeer als voorkeurspartij te selecteren. De komende periode worden de plannen verder uitgewerkt en afgestemd op de specificaties van de gekozen windmolen, bijbehorende opbouwkranen en logistiek. Dit najaar zal een definitieve overeenstemming worden bereikt om in het voorjaar van 2021 met de uitvoering te kunnen starten.

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.