Vorige
Nieuws

Dura Vermeer: 'Vrijwillig doch niet vrijblijvend beleid om meer vrouwen in (sub)top te realiseren'.

Dura Vermeer heeft het Charter Talent naar de Top ondertekend. Daarmee committeert Dura Vermeer zich aan een vrijwillig, maar niet vrijblijvend beleid om meer vrouwen in de (sub)top te realiseren. Dura Vermeer verklaart zich in te zetten op negen punten op het gebied van beleid, aanpak en verantwoording.

Naast Dura Vermeer hebben ook Shell Nederland en Pon Holding vrijdag 14 december de charter ondertekend, eveneens branches waarin mannen sterk vertegenwoordigd zijn. De toezegging van Dura Vermeer, Shell en Pon wordt gezien als een ‘opvallende en zeer waardevolle stap naar een meer evenwichtige top in het Nederlandse bedrijfsleven’.

In totaal hebben 265 organisaties het Charter Talent naar de Top ondertekend. Job Dura over het belang aan meer vrouwen aan de top: “De rol van het bouwbedrijf is veranderd van capaciteitsaanbieder naar leverancier van toegevoegde waarde. Opgaven zijn complexer geworden. Er is steeds meer behoefte aan een multidisciplinaire netwerkstructuur. Het samensmelten van diversiteit op het gebied van zowel vakkennis, competenties en vaardigheden vormt de nieuwe sleutel tot succes. Er is meer dan ooit behoefte aan kritische denkers, creatieve probleemoplossers en mensen met een hoge emotionele intelligentie. Kwaliteiten die van nature sneller bij vrouwen tot uiting komen. Met gemengde teams leveren we betere diensten en sluiten we beter aan bij wat er van ons gevraagd wordt in een moderne maatschappij. Vrouwen hebben we hard nodig in de (bouw)wereld van nu en morgen.”

De 9 commitments van het Charter Talent naar de Top

Door ondertekening doen de organisaties de volgende toezeggingen:

  1. We zijn overtuigd van het belang van m/v diversiteit voor onze organisatie en zorgen ervoor dat er een duidelijke strategie komt om dit te bewerkstelligen en/of te verbeteren.
  2. We stellen een kwantitatief doel om in drie tot vijf jaar meer vrouwen in de (sub)top te realiseren.
  3. We stellen binnen zes maanden een managementstrategie op hoe we van plan zijn om deze doelen te behalen en we communiceren deze ook.
  4. We leggen de gestelde doelen en strategie vast in duidelijke managementafspraken.
  5. We rapporteren jaarlijks onze voortgang op een aantal duidelijke key performance indicators.
  6. We werken actief aan de ontwikkeling van specifieke instrumenten voor instroom, doorstroom en behoud van vrouwen binnen de organisatie.
  7. We delen onze ervaringen met de ontwikkelde initiatieven met andere ondertekenaars.
  8. We gaan akkoord met de jaarlijkse bekendmaking van onze kwantitatieve voortgang door de Commissie Monitoring.
  9. We laten op onze website en via andere communicatiekanalen zien dat we werken aan de verbetering van diversiteit op topniveau en brengen daarbij het Charter Talent naar de Top onder de aandacht.

 

Het Charter Talent naar de Top

Het Charter Talent naar de Top is ontwikkeld door Stichting Talent naar de Top en inmiddels ondertekend door 265 organisaties. De stichting activeert en ondersteunt organisaties, leiders en teams om van de kracht van diversiteit gebruik te maken en dit om te zetten in succes voor hun business. Daarnaast jagen we het maatschappelijke en politieke debat aan en vertalen we relevante onderzoeksresultaten naar de praktijk van organisaties. Charterondertekenaars verplichten zich om jaarlijks hun voortgang te rapporteren aan de commissie Monitoring Talent naar de Top. Deze commissie monitort de jaarlijkse vorderingen van ondertekenaars, maakt de collectieve resultaten publiek en doet aanbevelingen aan de overheid, Stichting Talent naar de Top en ondertekenaars om de doelstellingen van het charter te behalen.

Dura Vermeer beschikt over een eigen vrouwennetwerk, EVA genaamd.

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.