Vorige
Nieuws

EVA: effectief doorstroombeleid van aandeel vrouwen naar subtop hard nodig

EVA, het vrouwennetwerk van Dura Vermeer, maakt zich hard voor een effectief doorstroombeleid van het aandeel vrouwen naar de subtop. Deze zogenoemde ‘kweekvijver’ van de lagen onder de top speelt een belangrijke rol bij het thema diversiteit en de uiteindelijke instroom van vrouwen in de top. Om deze doorstroom te bevorderen, heeft EVA in samenwerking met de Raad van Bestuur een plan uitgewerkt waarbij het diversiteitsbeleid van Dura Vermeer wordt vormgegeven op basis van concreet datagedreven inzicht, heldere targets en een gerichte aanpak.

Tijdens de viering van het driejarig bestaan van EVA op het paardensportevenement CHIO Rotterdam in juni van dit jaar wordt het plan gepresenteerd aan de EVA-deelnemers en overhandigd aan de Raad van Bestuur. EVA reageert positief op het onderzoek “Van Sub naar Top” dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) en waarvoor Freya van der Kroef, één van de bestuursleden van EVA is geïnterviewd. De onderzoekers van Panteia/La Red stellen dat het diversiteitsbeleid van veel bedrijven vaak onvoldoende effectief is door een gebrek aan kennis van de feitelijke man-vrouwverhouding op verschillende niveaus in het bedrijf. “Daardoor kunnen zij niet monitoren of hun beleid ook effect heeft, en weten zij niet welke mechanismen het gebrek aan doorstroming veroorzaken”, aldus de onderzoekers.

MONDJESMAAT TOENAME

In een brief die de minister van OCW recent aan de Tweede Kamer heeft gestuurd over het aandeel vrouwen in de top van het bedrijfsleven blijkt dat de groei van het aandeel vrouwen in topfuncties maar mondjesmaat toeneemt. Het streven is om 30 procent vrouwen in de top te hebben per 2020. De verwachting is dat dit streefcijfer niet wordt gehaald en dat mogelijk dwingender maatregelen moeten worden genomen.

De onderzoekers van Panteia/La Red adviseren de overheid om het streefcijfer uit de wet te verbreden naar de subtop, opdat bedrijven worden aangemoedigd man-vrouw-data te verzamelen en bij te houden. De onderzoekers wijzen ook op het belang van vaderschapsverlof, zodat vaders en moeders zorgtaken evenwichtiger kunnen verdelen en de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen rond het krijgen van kinderen wordt verminderd. De onderzoekers stellen dat ruimere regelingen door de overheid hier zouden helpen, maar ook eigen beleid van organisaties. Overigens betrekt EVA mannelijke directieleden bij de uitvoering van hun missie: een evenwichtiger diversiteitsbeleid. Zij fungeren als ambassadeur en klankbord bij de idee- en planvorming en implementatie.

Klik hier naar bericht Eva is opgenomen als best practice.

Klik hier naar de Kamerbrief over het aandeel vrouwen in de top van het bedrijfsleven.

Lees hier meer over EVA.

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.