Vorige
Nieuws

Gebiedsontwikkeling Zandzoom kan starten

Het gebied Zandzoom in Heiloo wordt in de komende jaren ontwikkeld tot een volwaardige woonwijk. Er is plaats voor ongeveer 1.265 woningen die in de periode 2020-2025 worden gebouwd. Het bijzondere aan deze gebiedsontwikkeling is dat het een integraal proces is met verschillende particuliere en commerciële initiatiefnemers die dit gebied gaan ontwikkelen. Het Expertteam Woningbouw van BZK heeft het proces begeleid tussen de gemeente en de ruim 100 betrokken grondeigenaren. Op dinsdag 2 juli is het overgrote deel (ca 90%) van de anterieure overeenkomsten getekend, een uniek moment.

Dura Vermeer Bouw Midden West gaat 93 woningen ontwikkelen en realiseren waarvan het overgrote deel in de vrije sector. Daarbij wordt ook het ontwerp van de openbare ruimte door Dura Vermeer gedaan waarin de visie van ‘The Good Life’ centraal staat. Voor het project is zelf de duurzaamheidsnotitie geschreven met gezondheid boven energie en circulair bouwen. Het is van belang een woonomgeving te creëren waar bewoners in verschillende levensfases aangenaam kunnen leven: van veilig opgroeien tot vitaal oud worden. Dat vraagt om frisse woon-en leefgebieden met voldoende voorzieningen in de buurt.

Twee jaar geleden is door de raad van de gemeente Heiloo voor de ontwikkeling van Zandzoom de kadernotitie vastgesteld waarin als voorwaarde werd gesteld dat de in het gebied gevestigde bedrijven zouden worden uitgeplaatst. Hierop volgend is een eerste bijeenkomst gehouden met de grondeigenaren en initiatiefnemers voor de gebiedsontwikkeling van Zandzoom in Heiloo.

De gemeente heeft hier gekozen om faciliterend te zijn in plaats van de grondexploitatie in eigen hand te nemen. De planvorming en de totale exploitatie wordt door de initiatiefnemers gedaan. Dit project is dan ook een voorloper op de nieuwe omgevingswet welke 2021 in werking zal treden. Doordat er vele grondeigenaren en ontwikkelaars in het gebied positie hebben was dit een grote opgave waar twee jaar aan is gewerkt. Het Expertteam Woningbouw van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) waren ook bij het proces betrokken.

Dat deze ontwikkeling tot stand komt met zoveel verschillende eigenaren is speciaal. Wethouder Fred Dellemijn benoemde ook dat deze ontwikkeling voldoet aan de opgave in het coalitieakkoord om minimaal 200 woningen per jaar te realiseren in Heiloo. "We realiseren hier met elkaar een fraai woningbouwproject. Dit komt tot stand door een bijzondere samenwerking tussen veel partijen. Daar mogen wij als gemeente trots op zijn", aldus wethouder Dellemijn.

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.