Vorige
Nieuws

Grote Beer Rotterdam: binnen anderhalf jaar van schets naar realisatie

De no-nonsense-mentaliteit: een van de succesfactoren van dit project

Zo lang als het er al leeg staat, zo snel werd besloten op het braakliggend stukje grond aan de Grote Beer in Rotterdam Alexander een woningcomplex te bouwen met 193 woningen. Het grootste deel is bedoeld voor middeninkomens. Dit plan ontstond in het voorjaar van 2020 en had als doel al in december 2021 de eerste paal de grond in te slaan. Door deze duidelijke ambitie van gemeente Rotterdam, snel handelen van Dura Vermeer en het vroegtijdig instappen van partijen zoals woningbelegger en –verhuurder Vesteda, is dit doel bereikt.

Dura Vermeer nam in het voorjaar van 2020 eerder gemaakte plannen van Klepierre over voor het stuk grond bij de Grote Beer en borduurde daarop voort. De invulling van de locatie die Dura Vermeer voorstelde, sloot aan bij de ambitie van de gemeente: de komende tien jaar moeten er minstens 8.000 huurwoningen voor de middeninkomens worden gebouwd. Zo ontstond een unieke situatie, want het plan moest nog officieel worden goedgekeurd.

 

Snel en vrijblijvend voorstel

Een unsolicited proposal bleek de oplossing. Dit is een vrijblijvend voorstel waarbij het proces van uitvragen en aanbesteden wordt overgeslagen. Projectmanager bij de gemeente Rotterdam, Rob Out: "We hebben vanwege onze bouwambitie gebruik gemaakt van de juridische mogelijkheid om de contractvorming een-op-een te doen.” Dick Boelen, directeur bij Dura Vermeer  vult aan: "Toen de gemeente ons in 2020 vroeg om het stukje grond aan de Grote Beer verder te gaan ontwikkelen, waren we dan ook al ver. We hadden partijen zoals Vesteda reeds aan boord. Dus het ging echt om het officieel verklaren van het plan. Dankzij een unsolicited proposal dienden we in de zomer dat jaar het voorstel in, wetende dat we in december 2021 de eerste paal geslagen wilden hebben. Dat doel gaf een enorme boost, leverde een team dat snel schakelde en met een no-nonsense-mentaliteit aan de slag ging.”

Voor het goedkeuringssein van start

Projectontwikkelaar Jos Verhulst namens Dura Vermeer: "Tijdens het wachten op de goedkeuring van de gemeente, begonnen wij al met de puzzelstukjes voor het ruimtelijke ordeningsproces. Elke partij committeerde zich aan het doel van de eerste paal in december 2021. Een gemiddeld ontwikkelingsproject duurt tussen de vijf en zeven jaar. Wij zijn begonnen in april 2020 met het indienen van het unsolicited proposal en we zijn al klaar in december 2023. Dat is bizar snel.”

Voor Vesteda was het vroegtijdig instappen in dit ontwikkelproces een goede manier om ook de eigen ambities, het streven om betaalbare huurwoningen op de markt te krijgen, waar te kunnen maken. Vesteda's chief investment officer Pieter Knauff: "Zo konden we actief meedenken in het ontwerpproces. Daardoor hebben we een haalbare en snelle bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van betaalbare huurwoningen.”

 

Begin bij de eerste paal

Na de goedkeuring door de gemeente bleef de snelheid erin. Dossiers werden maandelijks gemonitord, waarbij knelpunten direct werden opgelost. De focus bleef op het doel: de datum waarop de eerste paal de grond in ging. Ook was er tijd en aandacht voor het team en ruimte om heel direct te communiceren. Rob Out bevestigt de unieke samenwerking: “Onze Rotterdamse no-nonsense-mentaliteit is denk ik echt een van de succesfactoren van dit project.”

Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!