Vorige
Nieuws

Het Gildenhof winnende plan voor Hanzebadlocatie in Spoorzone Zwolle

Ontwikkelcombinatie Trebbe-Dura Vermeer gaat de Hanzebadlocatie ontwikkelen in de Spoorzone. De uitvraag van de gemeente was om circa 200 duurzame huur- en koopwoningen te bouwen. Het plan ‘het Gildenhof’ is als beste beoordeeld door de beoordelingscommissie die de plannen voor dit gebied heeft getoetst. Het Gildenhof is één van de eerste projecten in de Spoorzone dat ontwikkeld wordt. Met de gunning is direct het startschot gegeven voor de verdere uitontwikkeling, naar verwachting start de bouw eind 2023.

Spoorzone als levendig stuk stad

De Spoorzone transformeert de komende jaren in een nieuw stuk stad met bedrijven, onderwijs, cultuur en meer woningen. De ontwikkeling van de Hanzebadlocatie is één van de eerste concrete stappen in deze ontwikkeling naar dit nieuwe en levendige gebied. De locatie ligt op loopafstand van het station, te midden van kantoorgebouwen en woningen. Het park, dat al op deze locatie begint met het Gildenpark en is verbonden met het Koggepark, wordt de groene ruggengraat van de Spoorzone. Het Gildenhof wordt een locatie waar het goed en betaalbaar wonen is.

Het Gildenhof

Op de voormalige Hanzebadlocatie aan de spoorzone in Zwolle

Een fijn thuis voor iedereen

In het Gildenhof staan ontmoeten, samen, gezond en duurzaamheid centraal. Er komen 242 woningen, naar een ontwerp van OZ architecten. Het Gildenhof biedt straks een thuis aan starters, kleine huishoudens, gezinnen en senioren. Ontmoeten is een belangrijk uitgangspunt binnen het Gildenhof. Dit kan in collectieve ontmoetingsplekken zoals het Gildenhuis en het Gildenpaviljoen. De basis voor het Gildenhof is een stedelijk landschap geïnspireerd op de typisch Zwolse IJsseldelta, naar een ontwerp van LAP Landscape & Urban Design. Het Gildenhof wordt zo ingericht dat wandelen, fietsen en het openbaar vervoer de meest voor de hand liggende manieren zijn om te verplaatsen.

Marieke Mentink, directeur bij Dura Vermeer, namens de ontwikkelcombinatie: “Het Gildenhof wordt een fijne plek voor iedereen, waar bewoners, bezoekers én de natuur met elkaar in verbinding staan. Een groene en gezonde plek om te wonen, werken en recreëren. We zijn trots dat we samen deze nieuwe bruisende wijk van Zwolle mogen ontwikkelen.”

Groen en gezond

Een groene en gezonde plek om te wonen, werken en recreëren

Modern en collectief

Een uniek stuk Zwolle met moderne en collectieve woonvormen

Uniek stuk Zwolle

“Het Gildenhof wordt echt een aanwinst voor de stad. Sowieso zitten we in Zwolle te springen om nieuwe woningen maar ik ben echt razend enthousiast over deze plannen”, aldus wethouder Ed Anker. “De stedelijke en tegelijkertijd groene omgeving past helemaal bij de toekomstige Spoorzone en de kaders die we in het ontwikkelkader voor dit gebied hebben vastgelegd. De mensen wonen hier straks in een uniek stuk Zwolle met moderne en collectieve woonvormen. Mooi is ook dat de nieuwe wijk goed aansluit op het Koggepark waardoor je een prachtige doorgaande groene verbinding hebt in de Spoorzone.”

Hein Stooker, directeur bij Trebbe, namens de ontwikkelcombinatie: “Het is fijn voor de Zwolse woningmarkt die zo onder druk staat, dat wij zo’n mooi aantal woningen voor hele brede doelgroepen mogen toevoegen in een dynamische omgeving.”

Stedelijk en groen

De stedelijke en tegelijkertijd groene omgeving past helemaal bij de toekomstige Spoorzone

In verbinding

Een fijne plek voor iedereen, waar bewoners, bezoekers én de natuur met elkaar in verbinding staan

Meegedacht

Omwonenden van de Hanzebadlocatie, belanghebbenden en potentiële bewoners hebben de afgelopen jaren meegedacht over de kaders voor de ontwikkeling van deze locatie in de Spoorzone. Zo wenste men voldoende groen, licht en ruimte, een wijk die is aangepast aan het veranderende klimaat en energiezuinig is. Ook was de wens dat de woonwijk aansluit op de monumentale Spoorbrug. Deze uitgangspunten heeft de gemeente gebruikt bij de aanbesteding voor het gebied.

In de beoordelingscommissie die de plannen voor deze locatie beoordeelde zaten een projectleider, stedenbouwkundige, planeconoom, vastgoeddeskundige (alle vier van gemeente Zwolle), de secretaris van het kwaliteitsteam Spoorzone en een bewoner. Volgens de beoordelingscommissie had de ontwikkelcombinatie Trebbe-Dura Vermeer het beste ontwerp. De commissie heeft daarom het college geadviseerd de opdracht voor de ontwikkeling van de Hanzebadlocatie te gunnen aan deze partij. Het college heeft dit advies overgenomen.

Ontmoeten

Ontmoeten is een belangrijk uitgangspunt, dit kan op plekken zoals het Gildenhuis en het Gildenpaviljoen

Bruisende wijk

Een nieuwe bruisende wijk van Zwolle

Blijf op de hoogte

De komende tijd werkt de ontwikkelcombinatie de plannen verder uit. Ook hierbij worden omwonenden, belanghebbenden en potentiële bewoners betrokken. Belangstellenden kunnen op de hoogte blijven door zich aan te melden via een e-mail aan info@hetgildenhof.nl.

Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Bouw & Vastgoed

Marieke Mentink

Directeur Vastgoedontwikkeling en Klant & Markt Regio Heel Nederland
Marieke Mentink