Vorige
Nieuws

Houtplein Haarlem voor 90% klaar

Oplevering Houtplein

Vrijdag 10 november is het Houtplein officieel geopend door Jeroen Olthoff (L), gedeputeerde Noord Holland, Robbert Berkhout (R), wethouder gemeente Haarlem en Adelbert de Vreese, directeur Dura Vermeer. Binnen twee jaar is het grootste werk afgerond en zijn het Houtplein en de omliggende straten klaar voor de toekomst en weer een gastvrije, goed functionerende en veilige entree.

Sinds januari 2022 werkte Dura Vermeer op het Houtplein en de omliggende straten aan een groene, gastvrije en toekomstbestendige entree van de binnenstad. In het hele projectgebied, dat bestond uit acht verschillende straten, werden kabels- en leidingenwerkzaamheden uitgevoerd, een gescheiden rioolstelsel aangelegd en straten opnieuw ingericht. Het gescheiden rioolstelsel zorgt ervoor dat het regenwater in een apart riool komt, waardoor het vuilwaterriool meer capaciteit behoudt. 

HOUTPLEIN TOEN EN NU

Het Houtplein heeft door de jaren heen al heel wat metamorfoses doorgemaakt. Met de herinrichting van het Houtplein in 2023 is er minder ruimte voor auto’s en meer voor voetgangers en fietsers. Adelbert de Vreese, directeur Dura Vermeer: 'Het Houtplein is niet alleen een kruispunt van wegen, maar ook van tijden; waar traditie en vernieuwing hand in hand gaan'.

Elektrische tram 1947 (Noord-Hollands Archief)

Tussen 1904 en 1957 reed één van de drukste interlokale tramlijnen van Europa over het Houtplein.

Vernieuwde Houtplein

Vernieuwde Houtplein

Het Houtplein en de omliggende straten zijn voorzien van een vernieuwd uiterlijk en er zijn (volwassen) bomen teruggeplaatst.

TOEKOMST BESTENDIG

Het hele projectgebied is voorzien van nieuwe kabels en leidingen, een gescheiden rioolstelsel en de straten zijn opnieuw ingericht. Het gescheiden rioolstelsel zorgt ervoor dat het hemelwater in een apart riool komt waardoor het vuilwaterriool (waar toiletten etc. op zijn aangesloten) meer capaciteit behouden. In de nieuwe situatie rijdt het autoverkeer de stad uit over het Houtplein en de Wagenweg via een fietsstraat. Auto's zijn te gast en moeten voorrang geven aan fietsers. De bus heeft een apart verkeersknooppunt op het Houtplein gekregen waardoor reizigers meer comfort zullen ervaren en minder tijd kwijt zijn aan overstappen. Voor de voetgangers komt er meer comfort door het plaatsen van bankjes en groen. Gedeputeerde Mobiliteit en Bereikbaarheid Jeroen Olthof: 'Bussen, fietsers en voetgangers hebben bij deze reconstructie ruim baan gekregen op het Houtplein, want het is nu een autoluw plein geworden. Ik vind dat een mooie ontwikkeling, die goed past bij hoe we als provincie de bereikbaarheid en leefbaarheid in Noord-Holland willen verbeteren.'

Ruimte voor de fiets

In het kader van het fietsbeleid, zet gemeente Haarlem in op "de fiets als vanzelfsprekende keuze". Dat betekent dat gemeente Haarlem o.a. meer fietsenstallingen wil maken die gemakkelijker bereikbaar zijn. Daarom komt er een fietsenkelder op het Houtplein. Een gedeelte van de parkeergarage wordt ingericht als ondergrondse fietsenstalling. Deze werkzaamheden starten begin 2024. Als de entree klaar is, wordt eind 2024 de weginrichting op het Houtplein definitief gemaakt en afgerond. 'We hebben het Houtplein klaargemaakt voor de toekomst. Klimaatbestendig, en met alle ruimte voor OV, fiets en voetganger. Zo kan het weer vele tientallen jaren mee!', aldus Robbert Berkhout, wethouder Vergroenen en Openbare Ruimte.

Lees meer van Dura Vermeer Infra Regio Noord West Bekijk werkmaatschappij
Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.