Vorige
Nieuws

Thuiswerken vergroent de woonwens

Wat iedereen al vermoedde, is nu ook aangetoond: de Coronacrisis drukt een stempel op de woonwensen van huizenzoekers en daarmee op de toekomstige woningmarkt. Het afstudeeronderzoek van Marjolein Bons toont dit aan: de woonwens van 17,8% van de onderzochte huizenzoekers veranderde door de Coronacrisis. Thuiswerken vergroot de behoefte aan rust, groen, ruimte en privacy.

 

Marjolein Bons, student Architecture and the Built Environment aan de TU Delft, heeft het onderzoek voor haar master thesis uitgevoerd bij Dura Vermeer. Onder de noemer “A crisis that triggered change: How the Corona crisis impacted (aspiring) homeowners’ housing preferences” heeft ze de veranderende woningbehoefte onderzocht gedurende de Coronacrisis.

 

Ze koos dit onderwerp omdat de media tegenstrijdig berichtten over het effect van de pandemie op onze woonwensen. Heeft het wel of geen effect? En zo ja, welk effect is dat dan? Gaan mensen door de lockdown juist dichter bij voorzieningen wonen? Of willen ze dichter bij de natuur wonen? Haar persoonlijke situatie motiveerde haar ook. “Tijdens het schrijven van mijn scriptie zat ik zelf opgesloten in mijn studentenkamer. Ik merkte dat mijn eigen woonbehoefte ook veranderde”, aldus Bons.

 

Haar onderzoek is gebaseerd op een woonwensenenquête onder woningzoekenden die stonden ingeschreven bij Nieuwbouw Nederland, een aanbodplatform voor nieuwbouwwoningen. De uitkomst is gebaseerd op een steekproef van 1.458 respondenten. Deze groep is verdeeld naar stedelijkheid en huishoudenssamenstelling. De respondenten is gevraagd rekening te houden met hun financiële situatie, zodat de genoemde woonwens realistisch is en dus geen ideaalbeeld schetst.

 

Behoefte aan meer ruimte rondom het huis

Wat bleek, de behoefte aan meer ruimte rondom het huis is sterk toegenomen. Thuiswerken maakt de tuin, het groen in de straat of het park in de buurt belangrijker. En mensen willen makkelijker de natuur in kunnen (50,8% van alle respondenten geeft dit aan) en 30,9% wil wonen in een woonomgeving met meer groen. Door de lock-down kwam men erachter dat de voorzieningen in de stad niet werden gemist. Mensen blijken daarom juist meer bereid om verder van de stad en van het werk te gaan wonen.

 

En natuurlijk de extra kamer

De grootste verandering aan de woning zelf is natuurlijk de behoefte aan de extra kamer. 35% van de eerdergenoemde 17,8% geeft aan een extra kamer te willen. Opvallend genoeg is oppervlakte minder belangrijk. Mensen zoeken meestal geen groter huis, maar vooral een meer functionele woning.

 

Gezinnen

De verandering in woonwens deed zich niet overal gelijk voor. Respondenten die aangeven dat hun woonwens veranderd is, wonen vaker in de stad (48%) en hebben vaker een partner en kinderen (33%) dan de totale respondentgroep waarbij 35% in de stad woont en 27% een partner en kinderen heeft. Corona heeft dus een groter effect op de woonwensen van stedelingen en op stellen met kinderen, al dan niet wonend in een stad.

 

Blijvende verandering

Met het naderende einde van Coronacrisis is ook gevraagd of respondenten hun woonwens weer zouden aanpassen als alles weer teruggaat naar voorheen. Dit blijkt niet het geval. Respondenten gaven aan dat ook als de crisis voorbijgaat, hun woonwens blijvend veranderd is. Een belangrijke reden hiervoor is dat mensen verwachten dat ze in de toekomst meer zullen thuiswerken dan voor de Coronacrisis.

 

Benieuwd naar het hele onderzoek? Je leest het hier.

Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Bouw & Vastgoed

Rink Drost

Manager gebiedsstudio iD verkoop Regio Heel Nederland
Rink Drost