Vorige
Bruisend en activerend gebouw voor studenten en medewerkers van MBO Utrecht

MBO Onderwijsboulevard

21.000 m2
Utrecht
2 jaar
Bouw & Vastgoed

De afgelopen jaren hebben we intensief samengewerkt met MBO Utrecht aan de Onderderwijsboulevard aan de Australiëlaan en de Columbuslaan in Utrecht.

Een ontwerp dat tot stand gekomen door samenwerking met opdrachtgever en gebruikers in een bouwteam met Architect Ector Hoogstad, bouwmanager The Support Factory, constructeur Pieters Bouwtechniek, installatie en bouwfysisch adviseur Merosch en Dura Vermeer Renovatie Midden West.

Vanaf de zomer van 2020 zijn we gestart met (de voorbereiding) van de bouw. Een deel van de gebouwen is gemoderniseerd en een stuk van de boulevard is nieuwbouw.

Op de nieuwe Onderwijsboulevard heeft elke opleiding zijn eigen plek en identiteit, maar ook toegang tot de overdekte binnenstraat met (horeca)faciliteiten, praktijklokalen, een theaterzaal, podia en verblijfsruimtes. MBO Utrecht blijft de kleinschalige school die ze zijn, waarin je als student voelt dat je gezien en gekend wordt en je thuis voelt. Tegelijkertijd stimuleert dit nieuwe gebouw ontmoetingen tussen de studenten van verschillende opleidingen. In de binnenstraat ontmoet nu een artiest van de Herman Brood Academie een verpleegkundige in opleiding. Hoe meer diversiteit en ontmoeting, hoe rijker de leerervaring van de studenten. 

MBO Utrecht opent zich met de bouw van de Onderwijsboulevard nog meer naar de wijk. De school staat straks nu alleen in verbinding met de woonboulevard, maar ook met de wijk. Zodat bedrijven en bewoners van Kanaleneiland de weg naar de school weten te vinden

De verbindende binnenstraat

De entree

Een kijkje achter de schermen tijdens de renovatie van de Herman Brood Academie

Dura Vermeer is vanaf de VO-fase betrokken geweest binnen het bouwteam. In het bouwteam is intensief samengewerkt om de voorbereiding van het project zodanig te doen verlopen dat dit resulteert in een voor de opdrachtgever aanvaardbaar ontwerp, neergelegd in een bestek met bijbehorende tekeningen. Dura Vermeer had als taak in bouwteam zijn specifieke ervaring en deskundigheid op het gebied van uitvoerings- en kostentechnische aspecten van het bouwen ter beschikking in te brengen, teneinde een optimale verhouding van prijs en kwaliteit van het project te bereiken binnen het beschikbare budget; De onderwijsboulevard bestaat uit meerdere bouwdelen. Doordat sommige in gebruik waren, kwam al snel tijdens de start van het bouwteam de fasering op tafel. Samen met de opdrachtgever is de planning uitgewerkt in drie fases. Deze fasering was belangrijk om de leerlingen goed gescheiden te houden van de bouwplaats. Door ook de bouwteamfase in 3 fases op te knippen kon er sneller gestart worden met de uitvoering. Hierdoor kon oa de Herman Brood academie (fase 1) snel naar hun nieuwe locatie toe.

De oude glas-in-lood ramen zijn behouden gebleven

De onderwijsboulevard is stedenbouwkundig vormgegeven als een stedelijke campus van ca 21.000m2 van unieke bouwdelen die verbonden zijn met een semiopenbare ruimte: een binnenstraat die alle bouwdelen over een lengte van 200m met elkaar en met de omgeving verbindt.

Dura Vermeer Renovatie Midden West was als hoofdaannemer verantwoordelijk voor zowel de bouwkundige als de installatietechnische onderdelen. Het mooie van dit project is dat het bestond uit 9 deelprojecten bestaande uit diverse renovatie en nieuwbouw. Alle nieuwbouw is opgetrokken in houtbouw. 

Een van de praktijklokalen gezien vanaf de binnenstraat

Een praktijklokaal van binnen

Hoe draagt de renovatie van de MBO onderwijsboulevard bij aan de ontwikkeling van het onderwijs? De Meesters met Dromen zochten het uit!

1
4

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.