Vorige
Nieuws

Archeologen ontdekken Romeinse "snelweg" en groot kanaal

Romeinse snelweg van 2000 jaar oud

In de buurt van Oosterhout bij Nijmegen hebben archeologen, bij het dijkversterkingsproject Wolferen-Sprok een zeldzame Romeinse “snelweg” gevonden. Hier bleef het niet bij. Ze vonden kort daarna een kanaal van meer dan tien meter breed. De weg en het kanaal zijn ongeveer 2000 jaar oud en zijn aangelegd en gebruikt door het Romeinse leger. Een unieke vondst voor Oost-Nederland.

Archeologen deden de vondsten bij archeologisch onderzoek langs het dijkversterkingstraject Wolferen-Sprok. Ze vonden eerder een skelet uit de tijd van Karel de Grote. Dit skelet is inmiddels gedocumenteerd en wordt overgedragen aan het archeologisch depot van de provincie Gelderland.

Romeinse snelweg van 2000 jaar oud

Romeinse Snelweg

De gevonden weg is een brede hoofdweg.

Verborgen kanaal van tien meter breed

Kanaal

Het tien meter brede kanaal is groot genoeg voor schepen uit Romeinse tijd

Kanaal

Het kanaal is groot genoeg voor schepen uit de Romeinse tijd. Waarschijnlijk waren dit vooral schepen van het leger die soldaten, maar ook voedsel, bouwmateriaal en andere zaken vervoerden. De kans is groot dat dit kanaal Nijmegen en de Rijn met elkaar verbond. Nijmegen was in de Romeinse tijd een belangrijke stad. De Rijn was toen de grens van het Romeinse rijk. Langs de Rijn waren daarom veel Romeinse soldaten gelegerd. De soldaten moesten zich makkelijk kunnen verplaatsen en hadden veel spullen nodig. Het kanaal had dus een belangrijke rol. Net als de gevonden weg. 

Romeinse weg

De gevonden weg is een brede hoofdweg. De weg is aangelegd en gebruikt door soldaten om zich snel te kunnen verplaatsen. Romeinse wegen zijn zeldzaam en in Oost-Nederland al helemaal. Deze weg vertelt archeologen daarom heel veel nieuwe feiten over het wegennet van zo’n 2000 jaar geleden. Het oorspronkelijke wegdek van grind is nog bewaard gebleven. Normale wegen waren niet meer dan modderige zandwegen, maar het Romeinse leger legde in een groot deel van Nederland wegen aan met een verhard wegdek. Hierdoor kon het leger zich snel over grote afstanden verplaatsen. Een soort Romeinse snelweg.

Waar het kanaal en de weg uiteindelijk eindigen, weten de archeologen nog niet.

Dijkversterking

Bouwcombinatie Betuwse Waard (Ploegam BV, GMB en Dura Vermeer) versterkt delen van de Waaldijk tussen Wolferen en Sprok. Het gehele dijktraject is ongeveer vijftien kilometer lang. Dit dijkversterkingsproject is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen. Het HWBP is onderdeel van het Deltaplan Waterveiligheid.

Lees meer van Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten Bekijk werkmaatschappij
Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Infra

Somia Marchouch

Vakgroepmanager Omgevingsmanagement Regio Heel Nederland
Somia Marchouch