Vorige
Blog

Binnen vier weken een splinternieuwe woning, wie wil dat nou niet?

Organisatorisch overzichtelijk en financieel aantrekkelijk voor woningcorporaties, bewoners die op exact dezelfde plek razendsnel een splinternieuwe woning krijgen en dat allemaal op een manier die bijdraagt aan de enorme verduurzamingsopgave; wie wil dat nou niet? Ik vind het ontzettend gaaf dat wij het product Blokje Om van Dura Vermeer Bouw Hengelo nu ook gaan uitrollen aan onze kant van het land. Het is een uitstekende oplossing met een enorme potentie voor de toekomst.

Zoals we in alle verkiezingsprogramma’s weer hoorden: we staan voor een enorme verduurzamingsopgave. We lopen eigenlijk elke dag een achterstand op als we kijken naar de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs. We zijn ons hier als bouwer meer dan bewust van en proberen zo verantwoord mogelijk onze voetprint neer te zetten als bedrijf. Zo passen we geen materialen meer toe die slecht zijn voor de toekomst, werken we hoofdzakelijk met biobased materialen en proberen we zoveel mogelijk circulair te bouwen. Het is bij elk project ons doel een zo groot mogelijke duurzaamheidsstap te maken. Maar er is een spanningsveld. Onze energetische ambities zijn groot, maar de realiteit is dat we afhankelijk zijn van de portemonnee van onze klanten. En de financiële ruimte voor grote verduurzamingslagen ontbreekt bij veel organisaties. Hier zit de uitdaging.

Oplossing

Ruim 2,3 miljoen woningen in Nederland zijn in het bezit van corporaties. Zij hebben daarmee de enorme verantwoordelijkheid om op een bewuste manier met hun vastgoed om te gaan. Ik merk dat veel corporaties worstelen met de manier waarop. Het verduurzamen van de gehele woningvoorraad vraagt om een enorme investering van tijd en geld. Om die reden koppelen vastgoedeigenaren en corporaties verduurzaming vaak aan onderhoud. Kort door de bocht onder de noemer ‘als je de kozijnen toch vervangt, doe dan ook maar het glas’. Door een combi te maken tussen onderhoud en verduurzaming is de investering te verantwoorden. Maar dit zet geen zoden aan de dijk. Het zorgt voor een afwachtende houding en veel tijd hebben we niet als het gaat om het behalen van klimaatdoelstellingen. Daarnaast zijn het vaak langslepende grootschalige renovatieprojecten die op zowel organisatorisch als financieel vlak veel vragen van corporaties. Als het gaat om woningen die het einde van hun levensduur naderen, kun je je afvragen of dit de investering waard is. Het product Blokje Om, dat is opgezet door Dura Vermeer Bouw Hengelo, biedt naar mijn mening dé oplossing.

Blokje Om het totaalproduct

Voordelen

De naam Blokje Om zegt eigenlijk al wat het product inhoudt: blokje voor blokje worden grondgebonden woningen gesloopt met behoud van de fundering, opnieuw gebouwd en tegelijkertijd verduurzaamd. De woningen worden geprefabriceerd in de fabriek waardoor bewoners binnen twintig dagen, na de werkzaamheden aan de fundering en het slopen van de woning, een splinternieuwe duurzame woning hebben op exact dezelfde locatie. Bouwen in die snelheid is echt uitzonderlijk in Nederland. De voordelen voor woningcorporaties zijn legio. Zo is de investering behapbaar omdat je het niet direct hebt over een besluit van 25 miljoen euro, maar van bijvoorbeeld een paar ton omdat het slechts een blokje woningen betreft. En omdat je het blokje voor blokje doet, kan je de financiering uitsmeren over een langere periode. Dat maakt de stap om te beginnen laagdrempeliger. Het draagvlak bij bewoners blijkt uit ervaring van Dura Vermeer Bouw Hengelo daarnaast makkelijk op te halen omdat ze een compleet nieuwe moderne woning krijgen op hun oude bekende stek binnen ongeveer een maand, wie wil dat nou niet? Maar het grootste voordeel is dat de organisatielast voor corporaties enorm klein is. Omdat het gaat om een blokje woningen per keer, laten we zeggen zes woningen, worden alle processen enorm snel doorlopen. Er hoeft niet een compleet gebiedsplan worden opgezet, er zijn geen klankbordgroepen nodig en er hoeft maar een handvol alternatieve woningen worden gezocht voor bewoners voor een korte tijd. Erg prettig in een land waar een grote woningnood heerst.

De doorlooptijd van Blokje Om is maximaal jaar en dan is ook echt álles klaar. Van draagvlak, omgevingsvergunning en flora- en faunawet tot de bouw en de oplevering. En omdat alle procedures sneller verlopen, kan er ook sneller worden begonnen aan de verduurzamingsslag. Stapje voor stapje. Blokje voor blokje. Oh, en over duurzaam gesproken: Blokje Om is een houtskeletbouwproduct. Het transport is lichter, de bouw is sneller (en de overlast voor de buurt dus kleiner), hout is milieuvriendelijk, CO2-positief, enorm sterk, veilig én biedt een prettig binnenklimaat. Win-win dus.

Prijskaartje

Toch schuilt er ook een uitdaging in dit concept voor ons als bouwer. We moeten leren in een productiestroom te denken in plaats van in projecten. De productielijn van de fabriek moet gevuld worden, zodat de productiekosten zo laag mogelijk zijn. Daar zijn we hard mee bezig. Blokje Om is nu niet duurder, maar ook nog niet goedkoper dan een ‘gewone’ nieuwbouwwoning. Gelukkig haken er steeds meer corporaties aan. Zien is geloven. Blokje Om is inmiddels een bewezen product: We bouwen met ervaring, want met ruim 450 woningen op de teller voor woningcorporaties WBO Wonen, ProWonen, WoonFriesland, Viverion en Talis is Blokje Om een beproefd houtbouwproduct. De corporaties in het oosten van het land, waar het concept is begonnen, zijn net als ons erg enthousiast. We geloven er heilig in dat Blokje Om uiteindelijk goedkoper gaat zijn dan het bouwen van een ‘gewone’ nieuwbouwwoning. Daarmee sluit dit concept aan op onze missie als Dura Vermeer om te bewijzen dat duurzaam niet duurder hoeft te zijn.

Toekomst

Maar hier stoppen we niet. We zijn ook bezig met de concepten Blokje Omhoog en Blokje Opnieuw. Blokje Omhoog is de gestapelde variant van Blokje Om en richt zich op portieketage woningen. In sneltreinvaart kunnen we op basis van geprefabriceerde elementen een geheel nieuw duurzaam pand neerzetten. Blokje Opnieuw is de volledig circulaire variant van Blokje Om. Bij dit concept doen we er een schepje bovenop als het gaat over duurzaamheid, speciaal voor corporaties die grote ambities hebben. Ja het is duurder, maar absoluut de verkenning waard. Want ook dit vindt weer blokje voor blokje plaats. Het is allemaal behapbaar. Onze hoop is dat circulair bouwen uiteindelijk de standaard wordt.

Ik ben ervan overtuigd dat Blokje Om een waardevolle bijdrage gaat leveren aan de verduurzamingsopgave. Daar waar de levensduur van een woning op is, is het een uitstekende oplossing. Het is niet alleen duurzaam, maar ook voorspelbaar, snel, kwalitatief hoogstaand en organisatorisch en financieel overzichtelijk en laagdrempelig voor corporaties. Ik zie in Blokje Om ook de potentie om een positieve bijdrage te leveren aan de woningnood. Het is de perfecte oplossing om binnenstedelijk met weinig overlast nieuwe woningen te bouwen binnen een korte tijd. Kortom: Dura Vermeer Bouw Hengelo heeft een heel goed doordacht concept neergezet, zonder fratsen. Het klopt gewoon. Ik kijk met vertrouwen en enthousiasme uit naar de weg die we met dit concept inslaan. Blokje voor blokje verduurzamen we samen de woningvoorraad. Doe jij mee?

 

Andre Köster,

Directeur Dura Vermeer Renovatie Midden West.

André Köster

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.