Vorige
Blog

Blog: Veilig en gezond de eindstreep halen

Bob Schmitt

Veilig en gezond de eindstreep halen. Daar gaat het om bij elk project en dat is waarom veiligheid bij Dura Vermeer het allerbelangrijkste is. Het veiligheidsbewustzijn is gelukkig al hoog, maar kan uiteraard altijd nog hoger. Via de campagne “Van ff snel naar ff nadenken” en in de dagelijkse praktijk via “Zien, Handelen en Leren” laten collega’s aan elkaar zien hoe ze hun werkzaamheden nóg veiliger kunnen uitvoeren. Zo ook Bob Schmitt die zijn team op een positieve manier wijst op, en betrekt bij, veiligheid op de werkvloer.

Veilig en gezond de eindstreep halen

‘Ik ben erg bezig met veiligheid. Zelfs als ik in mijn vrije tijd langs een bouwplaats fiets die niet veilig is, valt mij dat gelijk op.'

Voor Bob zelf is het borgen van veiligheid, naast de planning waarborgen en controles uitvoeren, de gewoonste zaak van de wereld. ‘Ik ben erg bezig met veiligheid. Zelfs als ik in mijn vrije tijd langs een bouwplaats fiets die niet veilig is, valt mij dat gelijk op. Bij de inhoudelijke dagstart om 8:00 uur met alle onderaannemers leg ik daarom bewust veel nadruk op de veiligheid. Mensen zijn bij een strakke planning vaak geneigd om met het ‘boerenverstand’ te denken. Ze willen dan iets op een snellere manier doen, terwijl dit minder veilig is. Dat is het moment dat ik inspring.’

Voorbeeld voor anderen

Dura Vermeer is niet alleen een voorbeeld voor de betrokken partijen, maar ook de verantwoordelijke. Bob: ‘Als onderaannemers zich tijdens de bouw niet aan de veiligheidsmaatregelen houden, wordt Dura Vermeer daarop aangekeken. Weerstand ervaar ik eigenlijk nooit wanneer ik iemand aanspreek op veiligheid. Ik leg de focus niet op wat mensen fout doen, maar waarom zij iets beter kunnen doen. Bovendien wil iedereen aan het eind van de dag terug naar zijn gezinnetje. Want uiteindelijk blijft het belangrijkste dat iedereen veilig naar werk komt en veilig weer weggaat. Wij als Dura Vermeer geven het goede voorbeeld: wij werken veilig of wij werken niet.’

Goed gedrag belonen

Marcel Willems is uitvoerder bij Dura Vermeer en heeft een coachende rol richting Bob. ‘Ik ken Bob al zolang ik bij Dura Vermeer werk. Hij is ooit begonnen als leerjochie en heeft in korte tijd veel mooie dingen bereikt. Bob neemt veiligheid zeer serieus, schenkt hier de volle 100% aandacht aan en doet precies wat Dura Vermeer van hem verwacht op het gebied van veiligheid. Wat hem echt uniek maakt is de positieve manier waarop hij veiligheid benadert. Bob straft niet wat fout is, maar beloont juist wat goed is. Door mensen op die manier te betrekken, worden ze deel van het plan en nemen ze uit zichzelf verantwoording.’

 

Ik ken Bob al zolang ik bij Dura Vermeer werk. Hij is ooit begonnen als leerjochie en heeft in korte tijd veel mooie dingen bereikt.

Daily Stand

Bob neemt dagelijks de planning door tijdens de Daily Stand.

Drie op een rij: veilig werken doe je samen

Drie op een rij

Marcel, Bob, Willem: veilig werken doe je samen.

Leiderschap, ook op gebied van veiligheid

Willem Warsen zorgt er als vakgroepmanager voor dat jongens zoals Bob op de juiste plek terecht komen. ‘Bob is zo’n tweeënhalf jaar geleden bij me gekomen als leerling timmerman. Met zijn gedrevenheid en natuurlijke leidinggevende capaciteiten, was al snel duidelijk dat hij naar een uitvoerdersfunctie zou groeien. Ook op het gebied van veiligheid en het tonen van het belang ervan, gaat hij voorop. Richting collega’s door zelf het goede voorbeeld te geven, maar ook door goed te observeren, jongens te attenderen op onveilige situaties en te corrigeren waar nodig.’

Veilig werken is een bewuste keuze

Signaleren, daarnaar handelen en ervan leren is de veiligheidscultuur van Dura Vermeer en die komt overal in terug. Willem: ‘De Daily Stand, werkoverleggen, een toolbox op het gebied van veiligheid: het kan van alles zijn. Dat bewustwordingsproces is iets waar de jongere generatie veel beter in is.’ Bob en zijn generatiegenoten zijn daarin echt een voorbeeld. ‘Ook naar mij toe. Ik deed ook weleens iets “ff snel”, maar daardoor ben ik wel geregeld in situaties terechtgekomen waarvan ik naderhand dacht: “linke soep, ff nadenken was wel op zijn plaats geweest”. Het is een andere mindset: telkens weer bewust zijn van hoe je gezond en veilig de eindstreep kunt halen.’

Neem je verantwoordelijkheid

Een ander voorbeeld volgens Willem: ‘jongens gebruiken nog wel eens een slijptol in plaats van een cirkelzaag voor het doorzagen van een stukje hout. Niet uit onwil, maar uit gemakzucht: de cirkelzaag ligt nét iets verder weg. Maar als zo’n slijptol breekt, kun je enorme verwondingen oplopen. Niet veilig en dus moet je ingrijpen als je het ziet gebeuren. Wat betreft corona is er niet alleen vanuit Bob, maar ook vanuit Dura Vermeer gelijk rekening gehouden met extra maatregelen. Zo wordt de Daily Stand in kleinere groepjes gehouden en worden de handen regelmatig gewassen. Ook hier neemt Bob zijn verantwoording in.’

naar de pagina van Veiligheid

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.