Vorige
Blog

Bouwen en ontwikkelen met de menselijke maat, waar de aarde ook mee vooruit kan

Plekken en gebouwen creëren waar mensen gezond en gelukkig wonen of werken, met een positieve impact op de natuur én de maatschappij. Door keuzes te maken die bijdragen aan toekomstbestendige leefomgevingen. Hoe? Niet alleen roepen, maar echt doen. Door de menselijke maat als uitgangspunt te nemen, te letten op wat er speelt in de maatschappij, concreet oplossingen aan te dragen in de lopende projecten en dit alles meetbaar te maken in de praktijk.  

Menselijke maat 

De effecten van de gebouwde omgeving op de gezondheid en het welzijn van gebruikers en omwonenden worden meegenomen in onze projecten, zowel in de ontwikkelings- en bouwfase als op de langere termijn. Een veilige en gezonde leefomgeving wordt als prettig ervaren en nodigt uit tot gezond gedrag, wat leidt tot vermindering van gezondheidsrisico’s en bijdraagt aan ieders welzijn. “Wij creëren zulke plekken door in het ontwikkel- en bouwproces de mens het vertrekpunt te maken in plaats van het sluitstuk”, vertelt Noortje Veldhof, ontwikkelaar bij Dura Vermeer Bouw Midden West. “Zo bouwen wij samen met partners aan een betere samenleving, maar ook aan ieders welzijn. We nemen onze verantwoordelijkheid bij thema’s als minder CO2 –uitstoot via onze Net Zero strategie, maar zorgen ook voor meer groen en meer energieneutrale woningen. Hiermee geven we ons antwoord op grote maatschappelijke vraagstukken”, vervolgt Noortje.  

Meetbaar gelukkiger en gezonder  

Noortje: "Wie onze doelgroepen zijn en wat ze nodig hebben, welke kwaliteiten en verbeterpunten een buurt heeft en hoe we zorgen voor verbinding. Een door ons ontwikkelde barometer maakt inzichtelijk waar de kwaliteiten en uitdagingen in een buurt liggen.” De tool is ontwikkeld om inzicht te krijgen in de maatschappelijke thema’s binnen een specifieke buurt. Iedere buurt is anders, dus iedere buurt verdient ook een andere aanpak. Met de barometer kan heel specifiek in kaart worden gebracht waar waarde kan én moet worden toegevoegd. “Een mooie ontwikkeling waar we erg trots op zijn. Zo kunnen wij gericht waarde toevoegen in onze ontwikkelingen” aldus Noortje. 

Omgeving Elements Haarlem

Op het dak van Factory in de duurzame stadsbuurt Elements wordt een fantastische tuin aangelegd

Kassen zijn een belangrijk collectief goed in de natuurinclusieve, klimaatbestendige woonwijk De Fruitmeester

De barometer telt 13 actuele subthema’s met een totaal van 139 indicatoren. Een breed scala aan onderwerpen wordt geëvalueerd, waaronder mobiliteit, sociale cohesie, biodiversiteit, klimaatadaptie, gezondheid, energie, diversiteit, en voorzieningen. De resultaten van dit onderzoek, in combinatie met buurtstudies, vormen de basis voor de ontwikkelvisie en strategie van een gebied. Voorbeelden van projecten waarbij veel aandacht is voor een gezonde leefomgeving zijn onder andere de duurzame stadsbuurt Elements in Haarlem, de vitale stadswijk Park Valley in Diemen en de natuurinclusieve, klimaatbestendige woonwijk De Fruitmeester in Beverwijk. De aanstaande bouw van Legends E5 in Utrecht Leidsche Rijn, gericht op beweging en interactie tussen bewoners van 55 jaar en ouder, bevindt zich momenteel in de voorbereidingsfase. 

De stad van iedereen 

Dura Vermeer Bouw Midden West streeft ernaar om leefomgevingen te creëren waar iedereen goed en prettig kan leven, waar gezondheid voorop staat en de gemeenschap het middelpunt van alles is, op alle niveaus. Er is dan balans tussen stad, wijk en buurt. “Een inclusieve stad creëren we samen, enerzijds door te luisteren naar wat er speelt en anderzijds door met partners de krachten te bundelen en integraal samen te werken. Dat doen we met corporaties, gemeenten, welzijnsinstellingen, zorgpartijen en overheden, maar ook met de (toekomstige) bewoners”, aldus Noortje. Juist nu er zulke uitdagende vraagstukken spelen, is het belangrijk in te zetten op diversiteit. Verschillende percepties leiden tot verschillende invalshoeken. Noortje: “Alleen zo blijven we elkaar uitdagen en kunnen we met oplossingen komen die passen bij de wereld van morgen.” 

 

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.