Vorige
Nieuws

De OPCW ondertekent contract voor nieuw ChemTech Centre

Directeur-generaal Fernando Arias van de Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens (OPCW) en voorzitter van de Raad van Bestuur Job Dura van Dura Vermeer Groep en directeur David Snelleman van Dura Vermeer Bouw Zuid West, hebben op woensdag 14 april het belangrijkste bouwcontract voor een nieuwe faciliteit - de OPCW ChemTech Centre - ondertekend.

Tijdens een ondertekeningsceremonie op het OPCW-hoofdkantoor in Den Haag verklaarde de directeur-generaal: "Met de ondertekening van dit contract heeft de OPCW een belangrijke stap gezet in de richting van de realisatie van het ChemTech Centre. Deze faciliteit zal de wetenschappelijke capaciteiten van de organisatie versterken, hetgeen van cruciaal belang is voor onze missie om het verdrag inzake chemische wapens te beschermen. De OPCW heeft in Dura Vermeer een ervaren en betrouwbare partner gevonden om het plan voor het ChemTech Centre te verwezenlijken."

Directeur-generaal Arias sprak ook zijn dank uit aan de lidstaten van de OPCW en andere donoren die het project tot dusver hebben gesteund. Voorts benadrukte hij de belangrijke rol die het ChemTech Centre zal spelen bij de ontwikkeling van het vermogen van de OPCW om dreigingen met chemische wapens aan te pakken en de opleidings- en capaciteitsopbouwactiviteiten ten behoeve van alle 193 lidstaten te versterken.

De OPCW heeft in Dura Vermeer een ervaren en betrouwbare partner gevonden

Het ChemTech Centre zal het OPCW-laboratorium, de opslagplaats voor apparatuur en een reeks opleidingsfaciliteiten samenbrengen

Job Dura gaf de volgende reactie: "Dura Vermeer realiseert met trots het nieuwe ChemTech Centre voor de OPCW, wereldleider in het streven naar een wereld zonder chemische wapens. We hopen dat het ChemTech Centre een bron van trots zal zijn voor de gemeenschap en voor de OPCW. Ons enthousiaste team staat in de startblokken om dit nieuwe iconische project tot een succes te maken."

Het ChemTech Centre zal het OPCW-laboratorium, de opslagplaats voor apparatuur en een reeks opleidingsfaciliteiten samenbrengen. Het gebouw is gelegen een kavel van 6.400 m2 op het Heron Business Park in Pijnacker-Nootdorp op een zichtlocatie langs de A12. Het is de bedoeling dat de bouw van de nieuwe faciliteit deze zomer begint en dat het centrum eind 2022 operationeel is.

 

Achtergrond

Met de bouw van het ChemTech Centre biedt de OPCW het hoofd aan nieuwe en opkomende dreigingen met chemische wapens, en de capaciteitsopbouw om de OPCW-lidstaten te ondersteunen. Het huidige OPCW-laboratorium en de huidige OPCW-opslagplaats voor apparatuur zijn van cruciaal belang voor de doeltreffendheid en integriteit van de verificatieregeling van het verdrag inzake chemische wapens en dragen tevens bij aan de capaciteitsopbouw en de internationale samenwerkingsactiviteiten van de OPCW. De huidige faciliteit zal binnenkort niet langer geschikt zijn voor het beoogde doel, vanwege de verouderende infrastructuur, ruimtegebrek, een grotere werklast en nieuwe missies met nieuwe werkterreinen.

Er is een nieuwe faciliteit nodig om te voldoen aan de vraag van de OPCW-lidstaten naar betere verificatie-instrumenten, verbeterde detectiecapaciteiten en responsmaatregelen, alsook naar meer capaciteitsopbouw en internationale samenwerkings- en bijstandsactiviteiten. Het ChemTech Centre zal de OPCW helpen gelijke tred te houden met de ontwikkelingen in wetenschap en technologie en met nieuwe dreigingen voor chemische wapens.

Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!