Vorige
Nieuws

Dura Vermeer plaatst duurzame perronkeerwanden voor ProRail

Dura Vermeer gaat de komende vier jaar in opdracht van ProRail diverse projecten binnen het programma “Perrons op norm” uitvoeren. De werkzaamheden binnen de door ProRail aan Dura Vermeer gegunde raamovereenkomst bestaan uit grootschalig onderhoud, vervanging en op norm brengen van perrons. De betreffende  bestaande perrons naderen het einde van hun levensduur. Daarnaast wordt de instaphoogte op bestaande perrons geschikt gemaakt zodat mindervalide reizigers zelfstandig met de trein kunnen reizen.

ProRail besteedde de vernieuwing van ongeveer zeventig perrons in Nederland in één raamcontract uit aan vier bouwbedrijven, waaronder Dura Vermeer. Voorheen verliep dit via verschillende losse aanbestedingen. Met deze nieuwe aanpak kan het project zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd en blijft de hinder voor reizigers tot een minimum beperkt. Door het meerjarig contracteren van vaste partijen hoopt ProRail dat innovaties van product- en projecttoepassingen sneller ontwikkeld en gerealiseerd kunnen worden. Dura Vermeer werd eerste in de aanbesteding en mag daardoor het grootste deel van de omzet van het raamcontract gaan uitvoeren, wat goed is voor circa € 14 miljoen.

Ambitie “Uitstoot op 0”

Voor het raamcontract daagde ProRail de markt uit zoveel mogelijk gebruik te maken van duurzaam beton. In deze nieuwe manier van aanbesteden was de MKI-waarde van de betonproducten een groot onderdeel van de gunningscriteria. De betonnen perronelementen vertegenwoordigden het grootste deel hierin. De stimulans blijft zolang het project loopt en is een primeur voor ProRail en de spoorsector. Deze uitdaging sluit goed aan bij onze duurzaamheidsambitie “Uitstoot op 0” waarmee wij in 2030 95% van de CO2–uitstoot gereduceerd willen hebben. Om dit te realiseren zijn wij samen met partner Bosch Beton de uitdaging aangegaan.

MKI waarde

Ook de keuze voor Bosch Beton als partner sluit aan bij onze duurzaamheidsambitie. Bosch Beton levert een kwalitatief goed en duurzaam product en heeft duurzaamheid en innovatie hoog op de agenda staan. Speciaal voor dit project optimaliseerde de betonproducent de perronwand en stelde een nieuw duurzaam betonmengsel samen. De wanden werden geproduceerd in hun innovatieve state-of-the-art fabriek in Barneveld. De elementen zijn geheel volgens de nieuwste productspecificatie van ProRail KIWA-gecertificeerd. Qua vorm zijn de wanden geoptimaliseerd en voldoen aan de benodigde MKI waarde. Normaal gesproken is de standaard lengte van de perronwanden één meter. Bosch Beton produceert de wanden nu met een lengte van twee meter, wat een efficiënter gebruik van de materialen betekent en een besparing in transport.

Duurzame samenwerking

De samenwerking met Bosch Beton had een grote bijdrage in het winnen van de aanbesteding. Partijen die op basis van de aangeboden duurzame kwaliteit het best scoren hebben de vier raamovereenkomsten gegund gekregen. Partijen met een lagere inschrijfsom in combinatie met een slechtere kwaliteit hebben de opdracht niet gegund gekregen. Ook ProRail zet in op een langdurige samenwerking, zodat wij met onze partners kunnen blijven innoveren en verduurzamen in de sector om gezamenlijk onze duurzame ambities waar te kunnen maken.

Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!