Vorige
Nieuws

Eerste bomen geplant ter compensatie aanleg A16 Rotterdam

Bomen terugplanten A16 Rotterdam

Hoewel er nog op verschillende plekken volop gebouwd wordt aan de A16 Rotterdam, hebben Rijkswaterstaat en De Groene Boog op woensdag 18 januari samen met bewoners, natuurorganisaties en wethouder Simon Fortuyn van gemeente Lansingerland de eerste bomen geplant op de Verlegde Oude Bovendijk. In februari planten we samen met betrokkenen bomen terug op de Schieveensedijk (gemeente Rotterdam).

Eelco Negen (projectmanager A16 Rotterdam): “Bij de aanleg van de A16 Rotterdam houden we zo veel mogelijk rekening met de natuur. Soms moeten bomen wijken. Met het terugplanten van groen en bomen compenseren we waar nodig. De locatie stemmen we af met provincie, gemeente, omwonenden en belangenorganisaties.”  Simon Fortuyn (wethouder Lansingerland): “Helaas hebben er voor de aanleg van de A13/A16 bomen moeten wijken. Ik ben blij dat dit nu weer gecompenseerd wordt en met een snelweg ernaast is het ook nodig dat er goede compensatie plaatsvindt. Groen is belangrijk voor mens en dier en dus zijn directe leefomgeving: dit vinden we in Lansingerland belangrijk”.

1
6

Groen komt in fases terug

Zowel de Verlegde Oude Bovendijk (gemeente Lansingerland) als de Schieveensedijk (gemeente Rotterdam) zijn voor de komst van de A16 aangepast. Nu het werk daar zo goed als klaar is, kan ook het groen terug komen. Het gaat om 125 bomen (grauwe abeel) op de Verlegde Oude Bovendijk en 222 fladderiepen langs de Schieveensedijk. Iepen komen van nature veel voor in de regio Rotterdam, omdat ze goed bestand zijn tegen wind en goed kunnen wortelen bij hoge waterstanden en in drassige grond. Dat geldt ook voor de grauwe abeel, een populierensoort die bovendien snel groeit.

Vanaf eind dit jaar planten we ook op andere locaties het groen terug. Het gaat dan met name om het gebied tussen de A13 en de Ankie Verbeek-Ohrlaan (de noordrand van Rotterdam), langs de huidige N209. In het plantseizoen 2024/2025 wordt het Lage Bergse Bos bovenop het dak van de Rottemerentunnel aangelegd. Het groen dat hier terug komt maakt deel uit van de kwaliteitsimpuls van het Recreatieschap Rottemeren.

Groencompensatie

De bomen die geplant worden op de Verlegde Oude Bovendijk en de Schieveensedijk maken deel uit van de 23,5 hectare groen die binnen de grens van het project wordt terug geplant. Daarnaast wordt er buiten de grens van het project in de gemeenten Rotterdam en Lansingerland nog 11,4 hectare groen terug geplant, onder meer in de Polder Schieveen en natuurgebied de Vlinderstrik. Voor de aanleg van de A16 Rotterdam is er 33,4 hectare gekapt. Er wordt 34,9 hectare terug gebracht, dat is 1,5 hectare extra.

Leefomgeving

We ‘verpakken’ de A16 Rotterdam waar mogelijk flink in het groen. We plaatsen nieuwe bomen, struiken, planten en grassen en leggen waterpartijen aan zoals sloten en plassen. Hierbij houden we rekening met de behoeften van de dieren in het gebied. Flora en fauna moeten op elkaar aansluiten. Het planten van bomen en bos wordt ingezet om de bestaande en nieuwe structuur van parken zoals de Vlinderstrik, Park de Polder en het Schiebroeksepark te versterken en met elkaar te verbinden. Dat doen we onder andere met een recreaduct tussen het Schiebroeksepark en het recreatiegebied de Vlinderstrik. Het is een 16 meter brede fietsers- en voetgangersbrug met aan beide zijden een faunapassage voor dieren. Dieren kunnen zich via de groenstroken gemakkelijker van het ene naar het andere gebied verplaatsen, waardoor hun leefomgeving groter wordt.

Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!