Vorige
Nieuws

Eerste twee fases Parallel Boulevard Noordwijk afgerond

Werkzaamheden Parallel Boulevard Noordwijk

Het projectteam van Dura Vermeer is inmiddels ruim drie maanden aan het werk op de Parallel Boulevard in Noordwijk. De boulevard wordt opnieuw ingericht om de wateroverlast te verminderen en de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verbeteren. Tussen De Grent en het Jan Kroonsplein zijn de drain en het infiltratieriool aangebracht en is de boulevard door bovengrondse werkzaamheden opgeknapt.

Het infiltratieriool – met een diameter van twee meter – is bij deze twee fases dus al aangebracht in de grond en zorgt voor een buffer van het regenwater en infiltreert dit geleidelijk in de bodem. Daaronder – op zes meter diepte – is de drain aangelegd die de grondwaterstand verlaagt en het teveel aan water vanuit het infiltratieriool afvoert.

Metingen bodem geven positief beeld

Bij het ontgraven van de Parallel Boulevard tot wel zes meter diepte wordt rekening gehouden met het risico op verzakkingen. De bodem wordt in de gaten gehouden met inclinosensoren, waarmee we nauwkeurig eventuele verschuivingen in de bodem meten. De proefperiode is net afgerond waaruit blijkt dat we ruim binnen de veiligheidsgrenzen zitten. Dat is goed nieuws en geeft vertrouwen in een vergelijkbare aanpak van de werkvakken die nu volgen. Bij een werkvak worden niet alleen verzakkingen gemeten. De trillingen worden ook in de gaten gehouden. Trillingsmeters op verschillende plekken langs het werkvak waarschuwen , als de trillingen de van tevoren vastgestelde grenzen overschrijden.

Oog voor omgeving

Het projectteam heeft het project opgedeeld in acht fasen en werkt van kruising tot kruising. Hiermee wordt de bereikbaarheid voor bewoners, bezoekers en ondernemers geborgd. Tot april 2022 werkt het projectteam door aan de derde en vierde fase. Daarna liggen de werkzaamheden tijdelijk stil en wordt alles opgeruimd, zodat het zomerseizoen kan beginnen. In september 2022 worden de werkzaamheden weer opgepakt en is de Parallel Boulevard weer als nieuw vanaf april 2023.

Riolering Parallel Boulevard Noordwijk

Infiltratieriool

Het riool zorgt voor een buffer van het regenwater en infiltreert dit geleidelijk in de bodem.

Werkzaamheden Parallel Boulevard Noordwijk

Metingen bodem

De bodem wordt in de gaten gehouden met inclinosensoren.

Tevredenheid van de omgeving wordt gemeten

Om de tevredenheid van de omgeving te meten hebben is een zogenoemde Happy or Not zuil geplaatst bij de voetgangersoversteek in het verlengde van de Hoofdstraat. Met smileys kunnen voorbijgangers de toegankelijkheid en leefbaarheid rond het werkvak beoordelen. Ook is er ruimte om pijnpunten en hoogtepunten toe te lichten. De afgelopen maanden scoorden we gemiddeld een zeven. De opmerkingen gebruiken we om onze aanpak en communicatie daarover te verbeteren.

Over het project

De Parallel Boulevard wordt opnieuw ingericht om de waterafvoer te verbeteren. In 2008 is een dijk-in-duin constructie aangebracht om het zeewater tegen te houden. Deze constructie verhinderd echter ook de afvoer van grondwater naar de zee en veroorzaakt bij hevige regelval wateroverlast. De drain zorgt voor een verlaging van het grondwater niveau en het infiltratieriool werkt als een tijdelijke wateropslag bij regenval. Om de boulevard verkeersveiliger te maken worden bovengronds de fietspaden en oversteekplaatsen verlegd, tevens krijgt de boulevard weer een uitnodigende uitstraling.

Lees meer van Dura Vermeer Infra Regio Zuid West Bekijk werkmaatschappij
Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!