Vorige
Nieuws

Manifest Het Nieuwe Normaal ondertekend door Dura Vermeer

Tijdens de conferentie Circulair Bouwen aan Morgen op 7 december, lanceerde Cirkelstad Het Nieuwe Normaal 1.0. Dit initiatief van het Ministerie van BZK en Cirkelstad is de nieuwe, breed gedragen standaard voor circulair bouwen. Dura Vermeer ondertekende, samen met andere grote bouwers en overheden, het manifest over Het Nieuwe Normaal.  

Het kabinet wil dat in 2050 onze economie volledig circulair is. Maar wat circulariteit in de bouwsector precies definieerde was niet duidelijk. Tot nu. De afgelopen tijd is er in opdracht van het Ministerie van BZK door grote bouwbedrijven, overheden en adviesbureaus hard gewerkt aan het vastleggen van Het Nieuwe Normaal. Eén taal en standaard voor circulair bouwen. 

Wat is circulair bouwen eigenlijk?

Circulair bouwen is het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten door gebruik te maken van zoveel mogelijk hernieuwbare grondstoffen. 

Samen werken aan één taal en standaard voor circulair bouwen.  

Over Het Nieuwe Normaal 

Op initiatief van het Ministerie van BZK en Cirkelstad zijn het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, Gemeente Amsterdam, Gemeente Rotterdam, Gemeente Den Haag en Gemeente Utrecht samen met Dura Vermeer, Van Wijnen, Heijmans, VolkerWessels, Synchroon en BAM in 2019 het programma Samen Versnellen gestart. Het doel: samen werken aan één taal en standaard voor circulair bouwen.  

Ondersteund door de TU Delft, Copper8, Alba Concepts, Metabolic en Witteveen+Bos, is gewerkt aan deze nieuwe, gedragen standaard met haalbare én ambitieuze prestaties op het gebied van circulair bouwen. De eerste definitieve versie van deze standaard is tijdens de conferentie van afgelopen donderdag opgeleverd.  

Lees er meer over via de website van HNN. 

Het raamwerk voor circulair bouwen  

Het raamwerk van Het Nieuwe Normaal is tot stand gekomen op basis van de data van meer dan 500 projecten. Deze projecten zijn geëvalueerd aan de hand van de vaste Het Nieuwe Normaal-evaluatie of komen uit andere databases die we verbonden hebben. Met de opgedane kennis en ervaring is een raamwerk ontstaan met indicatoren voor circulair bouwen en een validatiemethode die beschrijft hoe op iedere indicator te scoren. Sinds de start in 2019 is ieder jaar de voortgang openbaar gemaakt. De tussentijdse feedback en nieuwe samenwerkingspartners hebben de standaard nog verder verrijkt. 

In gesprek

In gesprek over HNN

Ondertekening

De ondertekening in volle gang

Onze circulaire principes

Circulair bouwen is onder andere essentieel om onze CO2-uitstoot op significante wijze terug te brengen. Circulair werken is dus belangrijk als het gaat om de stappen die we zetten richting Net Zero. En als we in de ontwerpfase al uitgaan van circulaire principes zoals bij ons woonconcept AER en ons circulaire asfalt, starten we het realisatieproces direct al vanuit deze gedachte.  
 
En is een bouwwerk aan het einde van de levensduur gekomen, dan halen we het uit elkaar om de elementen opnieuw te gebruiken of, als dat niet kan, er nieuwe bouwmaterialen van te maken. Op deze manier kunnen we de kringloop sluiten. Een mooi voorbeeld waarin je dergelijke circulaire materialen kunt vinden is bij onze circulaire bouwhub Urban Miner. Momenteel zijn er drie hubs geopend: in Amsterdam, Almere en Cruquius. En er zullen er zeker nog meer volgen!

De lancering en het manifest geven het startschot voor de landelijke bewustwording van Het Nieuwe Normaal.  Want alleen wanneer één taal voor circulair bouwen wordt gebruikt, kan HNN écht het nieuwe normaal worden in de sector. En dat is iets waar wij vanuit Dura Vermeer graag actief aan bijdragen. 

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.