Vorige
Nieuws

Natuurontwikkeling Natura2000-gebied door Aanpassing Waterhuishouding Waalwijk

Gemaal 'de Slagen' - Aanpassing Waterhuishouding Waalwijk - Dura Vermeer

Op 7 oktober openden Cecile Franssen van Waterschap Brabantse Delta en Hagar Roijackers van Provincie Noord-Brabant het project Aanpassing Waterhuishouding Waalwijk. Dura Vermeer heeft de afgelopen twee jaar gewerkt aan een efficiënter watersysteem waarmee de stroomrichting van het water in Waalwijk werd aangepast. Hierdoor kan de bijzondere natuur in de Westelijke Langstraat, een beschermd Natura2000-gebied, zich ontwikkelen.

Om dit te kunnen bewerkstelligen zijn stuwen, duikers en watergangen aangepast en nieuwe gemalen gerealiseerd. Verdroging en stikstofdepositie taste de natuur in de Westelijke Langstraat aan. Door de bouw van het hoofdgemaal ‘De Slagen’ in het Zuiderkanaal, is de stroomrichting van het water in het gebied veranderd en kan het waterpeil in de Westelijke Langstraat omhoog. Door de hogere en stabiele waterstand blijft er meer schoon kwelwater in het gebied. Hierdoor kan zich de komende jaren nieuwe natuur ontwikkelen en blijft bestaande natuur en landschap behouden.

Aanpassing Waterhuishouding Waalwijk - Dura Vermeer (1)

Het project is op 7 oktober feestelijk geopend

Aanpassing Waterhuishouding Waalwijk - Dura Vermeer (2)

Door hoofdgemaal ‘De Slagen’ in het Zuiderkanaal is de stroomrichting van het water in het gebied veranderd

Samenwerking belangrijk

Dura Vermeer werkte tijdens de realisatie van het project prettig samen met meerdere partners en partijen. Onder andere GMB, Van de Beeten, Hoppenbrouwers, RHDHV, opdrachtgever Waterschap Brabantse Delta en stakeholders zoals provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat, gemeente Waalwijk, ondernemers, agrariërs en inwoners. Dit betekende een voorbedachte aanpak en afstemming van het project, met een prachtig resultaat voor de natuur en omgeving.

Eindfilm project Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk

Lees meer van Dura Vermeer Infra Regio Zuid Oost Bekijk werkmaatschappij
Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Infra

Roelant Veldboer

Directeur Dura Vermeer Infra Regio Zuid Oost Regio Limburg, Regio Gelderland
Roelant Veldboer