Vorige
Nieuws

Startschot voor realisatie Windpark Spuisluis

Dura Vermeer bouwt fundaties Windpark Spuisluis

Op 12 januari is met de eerste paal het startschot gegeven voor de realisatiefase van Windpark Spuisluis in IJmuiden. Dura Vermeer realiseert in opdracht van Windpark Spuisluis BV de aanpassingen aan bestaande infrastructuur, de kraanopstelplaatsen en de zes windmolen fundaties. Ook de tijdelijke wegen en tijdelijke verhardingen die nodig zijn voor de turbinebouw worden door Dura Vermeer ontworpen en gerealiseerd. Een mooie klus in het Noord-Hollandse!

Dura Vermeer heeft als doel het werk in de zomer van 2021 op te leveren. Vanaf het najaar 2021 worden de windmolens daadwerkelijk geplaatst om in januari 2022 de eerste stroom aan het net te kunnen leveren.

Dura Vermeer bouwt fundaties Windpark Spuisluis

Het windpark zal met zes windmolens zo’n 75.000 MWh aan elektriciteit opleveren

Dura Vermeer heeft als doel het werk in de zomer van 2021 op te leveren.

Op naar een energie neutrale gemeente

Het windpark gaat met zes windmolens circa 75.000 MWh aan elektriciteit opleveren, wat gelijk staat aan stroom voor ongeveer 25.000 huishoudens. Alvast een mooie bijdrage voor de ambitie van de gemeente Velsen om de CO2-uitstoot terug te dingen en de wens in 2050 energieneutraal (en mogelijk zelfs energieleverend te) zijn.

Windpark Spuisluis BV

Windpark Spuisluis BV is een combinatie bestaande uit private investeerders en Eneco en zijn samen initiatiefnemer voor dit windpark in IJmuiden. De windmolens worden in een lijnopstelling langs het Noordzeekanaal ter hoogte van de nieuwe Zeesluis IJmuiden opgesteld. Dit sluit aan op de kavelstructuur in de Noord-Hollandse landschappen en geeft een rustiger beeld.

 

Lees meer van Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten Bekijk werkmaatschappij
Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.