Vorige
Nieuws

Startsein dijkversterking Wolferen Sprok

Dijkversterking Wolferen-Sprok van start

Op 22 september 2021 is het startsein gegeven voor de versterking van de noordelijke Waaldijk tussen Wolferen (Overbetuwe) en Sprok (Nijmegen). In opdracht van Waterschap Rivierenland versterkt bouwcombinatie De Betuwse Waard – bestaande uit Ploegam, GMB en Dura Vermeer – komende jaren het 15 kilometer lange traject.

BELANGRIJK MOMENT

‘Het waterschap heeft samen met de bouwcombinatie en Witteveen+Bos een goed doordacht en uitvoerbaar dijkontwerp gemaakt. De voorbereiding van de realisatie is toen ook al meegenomen’, vertelt Bram de Fockert, projectmanager van het waterschap. Afhankelijk van de locatie wordt de dijk hoger en breder, of worden er damwanden geplaatst en steunbermen aangelegd. In 2026 moet de dijk voldoen aan de waterveiligheidsnormen. Erik Wagener, directeur van het Hoogwaterbeschermingsprogramma: ‘De schop gaat in de grond en dat markeert een belangrijk moment. Hier gaan we veel van leren.’

MINIMALE IMPACT OP OMGEVING EN NATUUR

Bij de werkzaamheden wordt duurzaam materieel ingezet. Zo wordt er gewerkt met een elektrische kraan, die volledig emissieloos is zodat de uitstoot van het project wordt beperkt. Rob Bouwens, projectmanager van Combinatie De Betuwse Waard: ‘We vinden het belangrijk dat de uitvoering van de dijkversterking een minimale impact op omgeving en natuur heeft. Hiervoor hebben we samen met het waterschap en het Hoogwaterbeschermingsprogramma naar oplossingen gekeken. Door een open en transparante samenwerking ligt er een slim en uitvoerbaar plan. Wij zien de realisatie van dit prachtige werk dan ook met veel vertrouwen en motivatie tegemoet.’

VEILIGE DIJK

In 2026 zijn de werkzaamheden afgerond. Dan ligt er een veilige én gastvrije Waaldijk, met een rustig en eenduidig wegontwerp dat past bij het stoere karakter van de Waal. De rust- en belevingspunten om van het uitzicht te kunnen genieten krijgen ook een herkenbare uitstraling.

DE BETUWSE WAARD: EEN ERVAREN BOUWCOMBINATIE

De dijkversterking is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP): een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen waarin tot 2050 totaal 1.500 kilometer dijk wordt versterkt. Combinatie Betuwse Waard heeft al ervaring in dit projectgebied. Zo realiseerde GMB de dijkversterking tussen Loenen en Dodewaard, heeft Ploegam ervaring met het stuk Lent-Oosterhout-Loenen en werkte Dura Vermeer samen met Ploegam aan Ruimte voor de Waal in Lent.

Meer informatie: www.dijkversterkingWolferenSprok.nl

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.