Vorige
Nieuws

Voorovereenkomst langdurig onderhoud uiterwaarden Rijn en Maas getekend

De combinatie Dura Vermeer en Brunel is door Rijkswaterstaat geselecteerd voor het meerjarig onderhoud van een deel van de uiterwaarden langs de Rijn en Maas. De combinatie tekende maandag 14 maart 2022 de Voorovereenkomst voor perceel IJssel.

Rijkswaterstaat heeft in totaal drie opdrachtpartners - combinaties met een diversiteit aan bedrijven – geselecteerd. Samen dragen deze combinaties bij aan waterveiligheid en natuurbeheer. In de nieuwe contracten is een aantal verbeteringen doorgevoerd, in lijn met het transitieprogramma ‘Op weg naar een vitale infrasector’.

Adriaan de Jong, directeur Dura Vermeer: ‘Dura Vermeer en Brunel zijn enorm verheugd dat wij middels nieuwe samenwerkingsvormen en het onderhoud aan de uiterwaarden impact mogen maken op maatschappelijk en ecologische vlak.’ Niels van Rhenen, directeur Brunel Nederland, vult aan: 'Niet alleen het vernieuwende karakter van de aanbesteding en het gezamenlijk belang van opdrachtgevers en opdrachtnemers maakt de samenwerking uniek. De vergaande technische ontwikkelingen en digitalisering van beheer en onderhoud dragen bij aan waterveiligheid en natuurbeheer.'

Vormgeving beheer en onderhoud uiterwaarden

De afgelopen jaren zijn rivieren in Nederland op veel plaatsen verruimd en uiterwaarden vergroot, om zo meer water af te kunnen voeren. Hierbij is ook nieuwe natuur gecreëerd. De wateroverlast van de laatste tijd laat zien dat goed onderhoud van de uiterwaarden zeer belangrijk is. De uiterwaarden zijn onmisbaar voor de bescherming tegen hoogwater van vier miljoen mensen en voor ecologisch gezonde rivieren. Zij zijn ook een belangrijk leefgebied voor veel planten en dieren, en kennen een grote biodiversiteit. Samen met de geselecteerde Opdrachtpartners gaat Rijkswaterstaat het beheer en onderhoud de komende vier jaar vormgeven. Als beide partijen tevreden zijn, wordt dit verlengd tot maximaal tien jaar.

Dura Vermeer en Brunel

getekend voor perceel IJssel.

Drie opdrachtpartners

v.l.n.r: Bart van Wijlen (Aannemersbedrijf Van Wijlen) en Remco Jacobs (Tenders & Projects), Elly Altena (Rijkswaterstaat), Wessel Mak (Van Oord) en Jeroen in ’t Veld (Rebel Group), Adriaan de Jong (Dura Vermeer) en Niels van Rhenen (Brunel)

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.