Vorige
Nieuws

Waterschap Rivierenland en bouwcombinatie Mekante Diek ondertekenen contract

Contractondertekening Merkante Diek

Waterschap Rivierenland en bouwcombinatie Mekante Diek maken zich op voor de uitvoering van dijkversterking Tiel-Waardenburg. De combinatie Mekante Diek is een samenwerking tussen Ploegam, Van Oord en Dura Vermeer. Op donderdag 7 oktober ondertekenden de vier partijen het contract voor de realisatiefase.

De dijk tussen Tiel (Inundatiekanaal) en Waardenburg (A2) moet over een lengte van ruim 19 kilometer worden versterkt omdat die niet voldoet aan de wettelijke veiligheidsnormen. De drie consortiumpartners beschikken over de benodigde specialistische kennis en kunde om deze dijkversterking uit te voeren. Het motto van de combinatie is: "samen, slim, versterkend". Centraal in de aanpak staat het zoeken naar duurzame oplossingen. Zo wil de combinatie aansluiten bij de duurzaamheidsambitie van het waterschap. Ook kiest de combinatie ervoor om het uitvoeren van transporten zoveel mogelijk over het water te laten plaatsvinden om hinder te beperken.

Contractondertekening Merkante Diek

Contractondertekening

Van links naar rechts: Mark Bakker (Dura Vermeer), Gijs Ploegmakers (Ploegam), Dolf van Atteveld (Waterschap Rivierenland), Paul Vogelaar (Van Oord)

'Laten we niet uit het oog verliezen waarom we dit project doen en waarom we als waterschap ambiëren het zo duurzaam mogelijk te doen. We spelen in op klimaatveranderingen, de wateroverlast in Limburg afgelopen zomer illustreert nog eens hoe noodzakelijk dat is', aldus Rob Kleijwegt, directeur Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) bij Waterschap Rivierenland.

Dijkversterking Tiel-Waardenburg is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In het HWBP werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. 1500 kilometer dijken worden tot 2050 versterkt. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.