Vorige
Verbreden N279

Zonder verkeerslichten

Verbeteren van verkeersveiligheid

's-Hertogenbosch
12/2014 - 11/2017
Provincie
Infra

Op de provinciale weg N279 tussen ’s-Hertogenbosch en Veghel zorgde de toenemende verkeersdrukte steeds vaker voor verkeersproblemen. De veiligheid was in het geding, er waren vaak verkeersopstoppingen en sluipverkeer gaf overlast in de aanliggende dorpen.

BOUWCOMBINATIE DE VAART

Provincie Noord-Brabant heeft Combinatie de Vaart, bestaande uit Dura Vermeer, Ploegam en Van den Biggelaar, de opdracht gegeven om de weg te verbreden van twee keer één, naar twee keer twee rijstroken. Naast dat de weg veiliger moest worden en de doorstroming moest verbeteren, was de wens zo snel mogelijk resultaat behalen. Bouwwerkzaamheden mogen de verkeersveiligheid en doorstroming niet hinderen en ook is er oog voor de natuur. Drie maanden na de gunning zorgde de bouwcombinatie al voor tijdswinst voor de reizigers: onder meer door het aanleggen van extra opstelstroken is circa 5 minuten reistijdverbetering in de ochtend- en avondspits richting ’s-Hertogenbosch behaald.

Naast de verbreding is de grootste slag voor betere doorstroming het ombouwen van 3 kruisingen naar ongelijkvloerse kruisingen en het realiseren van nieuwe, tevens ongelijkvloerse, kruising. Ook zijn de toeritten naar de A2 en A50 aangepast, is de parallelweg naar de noordkant verplaatst en is er een fietspad gerealiseerd langs de Zuid Willemsvaart waardoor fietsers veilig van Veghel naar ’s-Hertogenbosch kunnen.

Toenemende verkeersdrukte

De veiligheid was in het geding, er waren vaak verkeersopstoppingen en sluipverkeer gaf overlast in de aanliggende dorpen.

BIM

In een BIM (Bouw InformatieModel) wordt het integrale ontwerp bewaakt en vinden clashcontroles tussen de diverse disciplines plaats.

BIM

De bouwcombinatie werkte aan een betere doorstroming met als doel zo snel mogelijk resultaat. Dan helpt het niet dat er door het bouwverkeer extra drukte op het traject komt. Het voorkomen van bouwhinder was één van de projectdoelstellingen. Het bouwverkeer reed daarom niet over de N279 Noord en door de omliggende dorpen. Het bouwverkeer gebruikte o.a. een tijdelijk gebouwde brug en materialen kwamen zo veel mogelijk per schip over de Zuid-Willemsvaart waarbij gebruik gemaakt werd van bestaande loskades. Materiaal dat wel per as aangeleverd moest worden, kwam buiten de spits.

De uitdaging in dit project was dat de vele aanpassingen en tijdelijke wegen in bestaande infrastructuur wel moesten passen. In een BIM (Bouw InformatieModel) werd het integrale ontwerp bewaakt en vonden clashcontroles tussen de diverse disciplines plaats.

NATUUR EN RECREATIE

Ook de natuur en recreatie profiteren van de werkzaamheden. Om ruimte te creëren voor de nieuwe rijstroken is de Aa verlegd. Dit heeft als voordeel dat de rivier weer kan meanderen. Naast dat de vissen afgevangen worden, is er ook aan onderdak voor andere dieren gedacht. Een dassenfamilie is verhuisd en er zijn vleermuishotels en huismuskasten gebouwd. De nieuwe infrastructuur is zo veel mogelijk geïntegreerd in de natuur. Met de aanleg van een kano-aanlegplaats en wandel- en fietspaden is ook de recreatie gestimuleerd. Verder biedt het nieuwe beekdal ruimte voor waterberging bij grote wateroverlast. 

INTERACTIEVE KAART

Tijdens de realisatie konden omwonenden middels een interactieve kaart exact bekijken waar welke aanpassing aan de infrastructuur of andere werkzaamheden plaatsvonden. Hierdoor konden zij het project op de voet volgen.