Vorige
Nieuws

Contracten onderhoud uiterwaarden Rijn en Maas getekend

Contractondertekening beheer en onderhoud Uiterwaarden Rijn en Maas

Rijkswaterstaat heeft aan drie opdrachtpartners – waaronder Dura Vermeer/ Brunel – het meerjarig onderhoud van de uiterwaarden langs de Rijn en de Maas gegund. In de nieuwe contracten, met een looptijd van maximaal tien jaar, is een aantal verbeteringen doorgevoerd. Deze zijn in lijn met de transitie-aanpak ‘Op weg naar een vitale infrasector’. Op 7 juni 2022 zijn de overeenkomsten getekend.

De afgelopen jaren zijn rivieren in Nederland op veel plaatsen verruimd en zijn de uiterwaarden vergroot, om zo meer water af te kunnen voeren. Hierbij is ook nieuwe natuur gecreëerd. De uiterwaarden zijn onmisbaar voor de bescherming tegen hoogwater van vier miljoen mensen en voor ecologisch gezonde rivieren. Zij zijn ook een belangrijk leefgebied voor veel planten en dieren en kennen een grote biodiversiteit. Samen met de geselecteerde opdrachtpartners gaat Rijkswaterstaat het beheer en onderhoud de komende vier jaar uitvoeren, wat verlengd kan worden tot maximaal tien jaar.

'We zijn vereerd samen met Rijkswaterstaat deze nieuwe weg in te slaan en het verschil te gaan maken in de doorontwikkeling van de onderhoudscontracten en de integrale samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de markt. We gaan een mooi avontuur met elkaar aan.', aldus de combinatie Dura Vermeer/Brunel.

Definitieve opdrachtverlening

Op 14 maart zijn de voorovereenkomsten getekend met de drie opdrachtpartners. Zij gaan het langdurig onderhoud van de uiterwaarden verdeeld in drie percelen, genaamd Maas, Rijntakken en IJssel, uitvoeren. Op 7 juni vond de definitieve opdrachtverlening plaats voor de verschillende percelen, met een grote diversiteit aan deelnemende bedrijven:

  • Perceel IJssel: Een combinatie bestaande uit Dura Vermeer en Brunel;
  • Perceel Maas: Maaskracht, een combinatie van middelgrote familiebedrijven: Van de Wetering Cultuurtechniek; aannemersbedrijf Van Wijlen; aannemersbedrijf M.J. Smits, aangevuld met Tenders & Projects;
  • Perceel Rijntakken: een consortium, bestaande uit Van Oord; Rebel; Witteveen + Bos; Prop Beplantingswerken, met digitale partners: HAL24K Infra; Google Cloud Solutions; Ciphix.

 

Michèle Blom, directeur-generaal van Rijkswaterstaat, was aanwezig bij de officiële ondertekening van de contracten: 'Ik ben trots te zien hoe Rijkswaterstaat en de marktpartijen de krachten bundelen, om zo een goed resultaat voor de maatschappij neer te zetten en te werken aan een vitale infrasector.'

Doorontwikkeling onderhoudscontracten

Er wordt gewerkt aan het structureel verbeteren van het asset management. In samenhang daarmee wordt ook gewerkt aan de doorontwikkeling van de huidige beheers- en onderhoudscontracten. Op die manier wordt de kwaliteit van onderhoud en areaal, het productievermogen en het rendement voor de markt versterkt. Dat sluit aan bij het plan van aanpak om te komen tot een vitale infrasector. Hierbij is het principe van een tweefasen-proces toegepast op een doorlopend onderhoudscontract, waarbij een samengevoegd projectteam van opdrachtgever en opdrachtpartner werkt aan maximale klantwaarde. Dit kwam ook tot uiting in de aanbestedingsprocedure, waarin de aanbesteder en gegadigden meer als partners optraden.

Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Infra

Adriaan de Jong

Directeur Dura Vermeer Infra Regionale Projecten Regio Heel Nederland
Adriaan de Jong