Vorige
Nieuws

Levensduurverlengend onderhoud Stolperbasculebrug van start

Stolperbasculebrug

Dura Vermeer is als onderdeel van gebiedsaannemer WaakSaam met maar liefst drie projecten gestart in de Kop van Noord-Holland. WaakSaam voert groot onderhoud uit aan de Stolperbasculebrug, asfalteert de Medemblikkerweg (N240) en legt een landbouwsluis aan op de parallelweg N241.

Levensduurverlenging Stolperbasculebrug

Van deze drie projecten zijn de onderhoudswerkzaamheden aan de Stolperbasculebrug in Schagen het meest bijzonder. Deze brug heeft haar verwachte levensduur behaald. Daarom wordt de brug in 2023-2024 vervangen door een circulaire en energieneutrale brug. Om de regio in de tussenliggende periode bereikbaar te houden heeft WaakSaam in overleg met de provincie Noord-Holland een onderhoudsplan opgesteld om de levensduur van de huidige brug te verlengen.

Dit plan omvat groot integraal onderhoud waarvan de eerste fase wordt uitgevoerd van 30 mei tot 19 juni. Tijdens deze fase vervangt WaakSaam verschillende elektrische en werktuigbouwkundige elementen, waaronder de elektromotor die de brug aandrijft. Verder wordt er alvast een gedeelte van het brugdek vervangen. Het resterende brugdek wordt in de tweede fase vervangen tijdens werkzaamheden in september.

Stolperbasculebrug

Stolperbasculebrug heeft haar levensduur behaald

Daarom wordt de brug in 2023-2024 vervangen door een circulaire en energieneutrale brug.

Stolperbasculebrug

Regio bereikbaar houden

Om de regio in de tussenliggende periode bereikbaar te houden heeft WaakSaam samen met provincie Noord Holland een onderhoudsplan opgesteld om de levensduur van de huidige brug te verlengen.

Omgeving betrokken bij minimalisering hinder

De Stolperbasculebrug heeft een belangrijke rol in het regionale verkeer. WaakSaam heeft daarom belanghebbenden zoals bewoners, de beroepsvaart, het openbaar vervoer en de hulp- nooddiensten betrokken bij de planning van de onderhoudswerkzaamheden. Uitkomsten van dit overleg zijn onder andere dat de werkzaamheden pas gestart zijn na het hemelvaartsweekend en dat de brug beschikbaar blijft voor wegverkeer tijdens het pinksterweekend. Zo minimaliseren we samen met de omgeving de hinder.

Het levensduurverlengende onderhoud is onderdeel van een overkoepelend project van de provincie Noord-Holland en WaakSaam om vier bruggen langer operationeel te houden. Het gaat hierbij om de Schagerbrug, Stolperbasculebrug, Waardbrug en Zijperbrug.

Over WaakSaam

WaakSaam heeft van de provincie Noord-Holland de opdracht gekregen om de Kop van Noord-Holland gedurende tien jaar te onderhouden en beheren. WaakSaam is een combinatie van vier bedrijven: Dura Vermeer, Ploegam, Van den Biggelaar en Van Doorn. In het gebiedscontract zijn het vaste en variabele onderhoud van wegen, vaarwegen, groen, openbare verlichting, gebouwen en civieltechnische kunstwerken zoals bruggen, sluizen en viaducten gebundeld.

 

Meer over Waaksaam

Lees meer van Dura Vermeer Infra Assetmanagement Bekijk werkmaatschappij
Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!