Vorige
Nieuws

Definitieve gunning voor vernieuwingsopgave Amsterdamse kades

Dura Vermeer vernieuwt kades in Amsterdam

Dura Vermeer is één van de drie bedrijven die de komende zes jaar de kademuren in Amsterdam gaat vernieuwen. Op maandag 11 januari is deze langjarige vernieuwingsopgave definitief gegund aan Dura Vermeer, Beens Groep en Aannemingsmaatschappij H. van Steenwijk. In de samenwerkingsovereenkomst (SOK Kademakers) worden kademuren die in slechte staat zijn, seriematig vernieuwd. Hiermee blijft de stad veilig, bereikbaar en leefbaar.

Scope

Een ambitieus programma met een scope van in totaal meer dan 200 kilometer aan kademuur die op diepere grondlagen gefundeerd zijn. De kades worden onderzocht en bij gebleken gebreken seriematig hersteld. Elke kade wordt middels een aparte, onderliggende overeenkomst in opdracht gegeven. Wij zijn verantwoordelijk voor:

  • Inrichten van een lerende organisatie

  • Een projectoverstijgende versnelling van de vernieuwingsopgave
  • Ontwerp-/advieswerkzaamheden (in de voorbereiding)

  • Slopen van bestaand maaiveld en kademuur

  • Aanbrengen maaiveld tussen de aan de kade grenzende bruggen
  • Aanbrengen kademuur tussen de dilatatievoeg vleugelmuren van de belendende bruggen

‘Ik houd ervan als opdrachtgevers hun nek uitsteken met vernieuwende uitvragen’, aldus Adelbert de Vreese, directeur Dura Vermeer Infra Regio Noord West. ‘Gemeente Amsterdam is daar een mooi voorbeeld van met de projecten SOK Kademakers en Bruggen Oranje Loper. Bij deze projecten is waarde juist doorslaggevend. De projecten passen heel goed bij onze koers en geven aan dat anders aanbesteden heel succesvol kan zijn.’

Onze drie sleutelfunctionarissen maakte met een maximale score bij het onderdeel interviews het geheel compleet

Tijdens de realisatiefase wordt gebruikt gemaakt van de expertises van partners Gebr. van ’t Hek voor funderingswerkzaamheden en PK Waterbouw voor bouwlogistiek over de Amsterdamse grachten.

Maximale score sleutelfunctionarissen

Dura Vermeer is uit de aanbesteding gekomen met een hoge score op de ingediende plannen voor samenwerking, opschalen en seriematige aanpak en een lerende organisatie. Een maximale score bij het onderdeel interviews van onze drie sleutelfunctionarissen maakte het geheel compleet. Met de drie partijen wordt een raamovereenkomst afgesloten voor zes jaar met verlengingsopties van twee maal twee jaar.

Programma Bruggen en Kades Amsterdam

De samenwerkingsovereenkomst valt onder het programma “Bruggen en Kademuren” van de gemeente Amsterdam. Honderden bruggen en tientallen kilometers kademuur zijn inmiddels aan het eind van hun levensduur en in slechte staat; tijd om samen actie te ondernemen en Amsterdam veiliger te maken.

Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Infra

Adelbert de Vreese

Directeur Dura Vermeer Infra Regio Noord West Regio Noord-Holland, Regio Utrecht, Regio Flevoland
Adelbert de Vreese