Vorige
Nieuws

Dura Vermeer partner van Equans bij bouw WarmtelinQ warmtestations

Ondertekening van WarmtelinQ warmtestations contract door Equans, Dura Vermeer en Gasunie.

Wereldprimeur

Eerste open warmtenetwerk waar commerciële partijen op kunnen aansluiten.

Ondergrondse leiding

Vanuit de Rotterdamse haven naar huizen en bedrijven in Zuid-Holland.

Equans en Dura Vermeer hebben begin maart een raamovereenkomst getekend voor de bouw van meerdere warmtestations. Stations die een essentieel onderdeel vormen van het WarmtelinQ-project, een enorme ondergrondse leiding waarmee restwarmte uit de Rotterdamse haven naar huizen en bedrijven in Zuid-Holland wordt getransporteerd om deze duurzaam te verwarmen. Infrastructuur die momenteel door WarmtelinQ, als onderdeel van Gasunie, wordt aangelegd.

Op basis van de overeenkomst hebben Equans en Dura Vermeer een goede kans om een groot deel van de 22 geplande stations binnen het WarmtelinQ-project te mogen bouwen. Dit in de komende vijf tot acht jaar. Opdrachten die Equans als hoofdaannemer samen met bouwer Dura Vermeer gaat uitvoeren. “Dura Vermeer zorgt voor de gebouwen, terwijl wij verantwoordelijk zijn voor alle techniek in die gebouwen”, legt Pieter-Jan Vessies, salesmanager namens Equans, uit.

Wereldwijd eerste open warmtenetwerk

WarmtelinQ is een open warmtenetwerk waar straks commerciële partijen op kunnen aansluiten.

Eerste station: pompstation Delft

Om het opgewarmde water vanuit de Rotterdamse haven goed door de ondergrondse leiding te laten stromen en naar de verschillende plaatsen van bestemming te brengen, zijn  warmtestations essentieel. De stations zorgen voor warmteoverdracht, transport, opslag of extra levering van warmte. Zodat tijdens een strenge winter ook voldoende warmte kan worden geleverd.

De raamovereenkomst die is gesloten betreft de bouw van deze bovengrondse stations. Het eerste is het pompstation bij Delft, die middels een minitender bij de twee geselecteerde partijen is uitgezet. Dit pompstation maakt deel uit van het WarmtelinQ-traject van Vlaardingen naar Den Haag. Den Haag is namelijk de eerste stad die per oktober 2025 via de ondergrondse leiding warmte geleverd moet krijgen.

Uit vijf partijen geselecteerd

WarmtelinQ heeft de opdracht voor de 22 stations bij vijf partijen uitgevraagd en uiteindelijk zijn twee partijen geselecteerd, waaronder Equans ondersteund door Dura Vermeer. In deze keuze hebben focus op veiligheid, duurzaamheid en social return volgens programmamanager Paul Jaspers van WarmtelinQ een belangrijke rol gespeeld.

Wereldwijd eerste open warmtenetwerk

WarmtelinQ is een open warmtenetwerk waar straks commerciële partijen op kunnen aansluiten. Het ministerie van Economische Zaken heeft voor de aanleg van de infrastructuur gekozen voor Gasunie als onafhankelijke partij. Een opdracht die volgens Jaspers past in de strategie van het bedrijf om de energietransitie te willen versnellen door onder meer in te zetten op warmte om zo het gasnetwerk te ontlasten.

“Als Dura Vermeer zijn we actief bezig met de verduurzaming van onze activiteiten en Nederland als geheel. Deze samenwerking met WarmtelinQ en Equans levert een belangrijke bijdrage aan de reductie van CO2-uitstoot en het versnellen van de energietransitie. Dit project past dan ook perfect bij ons, we zijn trots om onze bijdrage te gaan leveren”, aldus Henk-Jan Slager, directeur bij Dura Vermeer.

Meer over onze focus op duurzaamheid
Lees meer van Dura Vermeer Haven & Industrie Bekijk werkmaatschappij
Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!