Vorige
Nieuws

Oostelijke Randweg in De Lier feestelijk geopend

Oostelijke Randweg in De Lier in gebruik

Dat er in een korte tijd veel kan gebeuren, heeft het team van Dura Vermeer op het project Oostelijke Randweg in De Lier bewezen. In 13 maanden tijd is er, inclusief voorbelastingfase, een nieuwe randweg van 1,2 kilometer met een verkeersbrug, een vrij liggend fietspad, een fietstunnel en -brug en twee rotondes gerealiseerd. Op 7 oktober opende wethouder Varekamp de Oostelijke Randweg en kon het eerste verkeer er later die middag gebruik van maken.

Projectleider Luuk Verbij: ‘In samenwerking met de gemeente Westland zijn alle uitdagingen vanuit het ontwerp ingevuld. Tijdens de uitvoering ging het van mijlpaal naar mijlpaal, waarbij we nu dan ook de laatste mijlpaal hebben gehaald. Ik ben trots op het hele projectteam dat we dit hebben behaald’.

1
6

De werkzaamheden volgden elkaar snel op

Een goede planning was vereist, want waar in maart aan de ene kant van de nieuwe randweg de damwanden werden aangebracht voor verkeersbrug De Lee, werd ruim een kilometer verderop in een weekend de kruising ter hoogte van de Kasteelweg omgebouwd tot rotonde. De tweede rotonde en fietsbrug werden kort daarna gerealiseerd, terwijl tegelijkertijd de verkeersbrug steeds meer vorm kreeg. In juli werden de liggers voor de verkeersbrug (met een lengte van 18 meter) ingehesen en konden de brug, fietstunnel en aansluitende wegen ook worden afgebouwd.

Groenzone

Langs de Oostelijke Randweg is een ecologische zone aangebracht met groenvoorzieningen en recreatieve verbindingen voor wandelaars, fietsers, skaters en paardrijders. Het gaat om een oppervlakte van ruim 30.000m², waarvan 18.000m² groen ingericht. Bij de aanleg van de ecologische zone zijn voorzieningen gecreëerd om de kans op wateroverlast te beperken. Zo is er een extra opvangcapaciteit van 6.500 m² waterberging gegraven, in verband met het waterbergingstekort in de Oude Lierpolder.

Over het project

De nieuwe Oostelijke Randweg is samen met de Kasteelweg de verbinding tussen de provinciale wegen N222 en N223. Met de aanleg van de weg wordt zowel de Noord-Lierweg als de Sportlaan ontlast en de verkeersdruk verminderd. Ook is het de ontsluiting van de nieuwe woonwijken Liermolen en Molensloot.

 

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.