Vorige
Nieuws

Eerste emissievrije dijkversterking van Nederland afgerond

(v.l.n.r.) Eric Withaar (HWBP), Hans Wijnen (WDODelta), Gijs Ploegmakers (Ploegam)

De dijkversterking aan de Stenendijk is na tien maanden klaar. Met het afronden van de werkzaamheden, is de dijk weer waterveilig voor toekomst. Vanaf vrijdag 21 april is de dijk open voor fietsers, wandelaars, aanwonenden en bestemmingsverkeer. Het project was onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken.

1.700 DAMWANDPLANKEN

“Een stukje Hollands glorie is hersteld voor de toekomst”, vertelt bestuurslid Hans Wijnen van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). “De eeuwenoude en monumentale muur heeft met de damwand weer een sterke ruggengraat gekregen. Hiermee is er een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de vele boeiende verhalen over deze bijzondere dijk, die Hasselt en de omgeving beschermt tegen overstromingen.” 1.700 damwandplanken in de dijk zorgen voor de veiligheid voor de bewoners achter de dijk en houden het water tegen als het nodig is. Naast het versterken van de dijk, werd ook de historische muur gerestaureerd en de asfaltweg vervangen door een betonnen verharding.

Milieuvriendelijke aanpak 

De Stenendijk grenst aan een Natura 2000-gebied. Enkele huizen staan letterlijk in de dijk. De Dijkzone Alliantie Stenendijk (bestaande uit Ploegam, Dura Vermeer en Gebroeders De Koning, in samenwerking met Koninklijke Woudenberg, Fugro en TAUW) kwam met de oplossing om het werk emissievrij uit te voeren met een zogeheten Silent Piler. Dit is de machine die de damwandplanken in de dijk drukte. Daarmee werd de uitstoot van stikstof op het Natura 2000-gebied tot 0 gereduceerd én werd er vrijwel trillingsvrij gewerkt. “We vinden het heel bijzonder dat het waterschap ons als Dijkzone Alliantie de kans heeft gegeven om op een innovatieve manier bij te dragen aan dit unieke project”, vertelt Gijs Ploegmakers namens de Dijkzone Alliantie Stenendijk. “Met de machines van de toekomst werken aan een dijk met zo’n rijk verleden: dat is toch om trots op te zijn!

Op naar Net Zero 

Dura Vermeer werkt aan een groenere, betere en duurzame toekomst. Elke dag opnieuw. Wij hebben een kraakhelder doel. Nul CO2-uitstoot vóór 2050. Dit lukt ons niet alleen: met al onze collega’s en iedereen in de keten kunnen we de teller versnellen. Ook dit initiatief telt op naar nul uitstoot. Zo gaan we samen ‘Op naar Net Zero’. Meer weten? Ga naar opnaarnetzero.nl  

Metselwerk als lappendeken 

De Stenendijk is de ‘laatste gemetselde zeewering in Nederland’ die nog overeind staat als bescherming tegen hoogwater. Hij beschermt de omgeving rond Hasselt (Overijssel) tegen overstromingen vanuit het Zwartewater. De eerste vermeldingen van de muur dateren uit de Middeleeuwen. Destijds waren de aangrenzende landeigenaren verantwoordelijk voor het in stand houden van de dijk. De dijk kreeg daardoor een heel divers karakter; als een lappendeken van verschillend metselwerk.

Hoogwaterbeschermingsprogramma 

De dijkversterking Stenendijk Hasselt is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierin werken waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. Minimaal 1.500 kilometer dijken en daarnaast 400 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt.

Lees meer van Dura Vermeer Infra Regio Noord Oost Bekijk werkmaatschappij
Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!