Vorige
Nieuws

Eerste fundatiestort op Windpark Spuisluis succesvol verlopen

Windpark Spuisluis Dura Vermeer

Met het storten van 465,5 m3 beton is de eerste fundatie op het project Windpark Spuisluis een feit. Het is de eerste van zes fundaties die Dura Vermeer realiseert in opdracht van Windpark Spuisluis BV. Als het windpark in 2022 gereed is, levert het circa 75.000 MWh elektriciteit aan de gemeente Velsen.

De vorst in februari heeft gezorgd voor een kleine verschuiving in de planning, maar dat heeft geen grote gevolgen. “Ons plan was om deze fundatie als eerste te bouwen en ver naar voren te halen vanwege de locatie. De fundatie staat op een apart eilandje in vergelijking met de overige vijf fundaties, dus logistiek gezien kwam het beter uit om deze als eerste te bouwen. Dat is achteraf een goede keuze geweest en door samen met funderingspartner Vroom te kiezen voor de juiste beheersmaatregelen voor het funderingswerk, heeft deze kleine vertraging geen grote gevolgen voor de planning van het verloop van het verdere werk”, vertelt Benjamin van Kooten, uitvoerder.

Het projectteam gaat nu verder met de voorbereidingen voor de volgende fundatiestorten.

1
3

Een energie neutrale gemeente

Het windpark gaat circa 75.000 MWh aan elektriciteit opleveren, wat gelijk staat aan stroom voor ongeveer 25.000 huishoudens. Alvast een mooie bijdrage voor de ambitie van de gemeente Velsen om de CO2-uitstoot terug te dingen en de wens in 2050 energieneutraal (en mogelijk zelfs energieleverend te) zijn.

Windpark Spuisluis

Dura Vermeer realiseert in opdracht van Windpark Spuisluis (een combinatie van private investeerders en Eneco) de aanpassingen aan bestaande infrastructuur, de kraanopstelplaatsen en de zes windmolenfundaties. Ook de tijdelijke wegen en verhardingen die nodig zijn voor de turbinebouw worden door Dura Vermeer ontworpen en gerealiseerd. De windmolens worden in een lijnopstelling langs het Noordzeekanaal opgesteld. Naar verwachting rondt Dura Vermeer de werkzaamheden in juni 2021 af, zodat de windmolens in het najaar geplaatst kunnen worden.

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.