Vorige
Nieuws

Rijkswaterstaat gunt renovatie A12 IJsselbruggen aan combinatie ‘Savera IJsselbruggen’

Renovatie A12 IJsselbruggen Dura Vermeer Hollandia

De stalen bruggen in de snelweg A12 over de IJssel bij Arnhem zijn na 60 jaar toe aan renovatie en versterking. Rijkswaterstaat heeft de opdracht daartoe definitief gegund aan Savera IJsselbruggen, een bouwcombinatie van Dura Vermeer en Hollandia Services.

Het project wordt volgens het zogeheten tweefasenproces aangepakt, om de risico’s zo goed mogelijk te beheersen. De werkzaamheden starten begin 2022 en zijn volgens planning 2024 gereed.

De renovatie is definitief gegund aan Savera IJsselbruggen, een bouwcombinatie van Dura Vermeer en Hollandia Services.

Dagelijks rijden +/- 125.000 voertuigen over de bruggen. Daarom is het noodzakelijk de twee stalen IJsselbruggen te versterken en renoveren.

Belangrijke schakel

De snelweg A12 is een belangrijke oost-westverbinding van en naar Duitsland. De IJsselbruggen in de A12 ten oosten van Arnhem bestaan uit een betonnen brug voor het verkeer richting het westen en twee stalen bruggen voor het verkeer richting Duitsland. Dagelijks rijden ongeveer 125.000 voertuigen over deze bruggen. Door de toegenomen verkeersdrukte en zwaardere voertuigen, is het noodzakelijk de twee stalen IJsselbruggen te versterken en renoveren. In 2017 bleek dat de draagkracht achteruit gaat. Sindsdien inspecteert Rijkswaterstaat de stalen bruggen regelmatig en voert zo nodig onderhoud en versterkende maatregelen uit.

Tweefasenproces

De renovatie is een pilot binnen het programma ‘Op weg naar een vitale infrasector’. In dit programma zetten Rijkswaterstaat en marktpartijen zich in voor een transitie naar een infrasector die duurzaam en innovatief is, financieel gezond en waarin de risico’s die inherent zijn aan infraprojecten goed worden beheerst. Het project Renovatie IJsselbruggen is een van de projecten, waarin ervaring wordt opgedaan met het tweefasenproces. Rijkswaterstaat en Savera IJsselbruggen maken in fase één samen het ontwerp, waarbij onzekerheden worden weggenomen door bijvoorbeeld aanvullende onderzoeken. Op basis van het ontwerp wordt de definitieve prijs overeengekomen met een risicoprofiel dat voor beide partijen acceptabel is. Gezamenlijk wordt daarna, in fase twee, het project daadwerkelijk uitgevoerd.

 

Rond het eind 2021 gaat deze situatie veranderen.

Renovatie A12 IJsselbruggen Dura Vermeer Hollandia

De ondertekening werd digitaal bijgewoond door de bouwcombinatie

Samenwerking

Omdat gedurende het gehele project intensief wordt samengewerkt tussen de teams van Rijkswaterstaat en Savera IJsselbruggen, was tijdens de aanbesteding veel aandacht voor samenwerking. De goede score van Savera IJsselbruggen op het samenwerkingsassessment, een van de criteria in het gunningsproces, had daarom grote invloed bij de keuze van Rijkwaterstaat voor deze bouwcombinatie.

Michèle Blom, directeur-generaal Rijkswaterstaat: ‘We staan voor de enorme klus om alle oudere bruggen, sluizen en stuwen aan te pakken. De IJsselbruggen zijn ook niet de jongste meer, van 1961. En dat betekent dat we wel in hoofdlijnen weten wat er moet gebeuren en niet precies weten hoe groot de schades zijn en hoeveel reparaties nodig zijn. Dit tweefasencontract is bedoeld om dat samen met de aannemerscombinatie te ontdekken. Het moet bijdragen aan een betere voorspelbaarheid en minder verrassingen in de uitvoering, zodat we op tijd kunnen opleveren binnen het budget. Daar is uiteindelijk ook de eindgebruiker bij gebaat.’

Ronald van den Berg, directeur Hollandia Services: ‘Vanuit Savera IJsselbruggen zijn we blij met de keuze voor het tweefasenproces voor risicobeheersing. Om ook de veiligheidsaspecten optimaal te beheersen gaan we dit project als combinatie integraal uitvoeren op trede vier van de Safety Culture ladder, samen met alle partijen in de keten.’

Renoveren zonder extra hinder

Sinds januari 2020 verdeelt Rijkswaterstaat het verkeer anders over de IJsselbruggen om de stalen bruggen om-en-om te ontzien. Het verkeer rijdt op dit moment over de betonnen brug en de middelste (stalen) brug. De buitenste stalen brug wordt hierdoor ontzien. Rond het eind 2021 gaat deze situatie veranderen. Het verkeer gaat dan over de betonnen brug en buitenste stalenbrug rijden, zodat de middelste (stalen) brug kan worden gerenoveerd en versterkt. Als deze renovatie klaar is, leidt Rijkswaterstaat het verkeer weer over de betonnen brug en de middelste brug. Dan wordt de buitenste stalen brug onder handen genomen. Op deze manier vindt de renovatie plaats zonder extra hinder voor de weggebruiker. Na de renovatie zijn in beide richtingen weer vier rijstroken beschikbaar.

Vervanging en Renovatie

De renovatie van de A12 IJsselbruggen is onderdeel van de Vervanging en Renovatie-opgave van Rijkswaterstaat. Veel bruggen, tunnels, sluizen en viaducten stammen uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Ook zijn ze door de jaren heen zwaar belast door steeds meer en steeds zwaarder verkeer. Hierdoor neemt de kans op storingen toe en daarom worden ze nu versterkt, vernieuwd of vervangen. Voor deze opgave maakt Rijkswaterstaat zoveel mogelijk gebruik van slimme en duurzame technieken. Zo werkt Rijkswaterstaat aan de infrastructuur voor de komende generaties, zodat we ook in de toekomst vlot en veilig van A naar B kunnen reizen.

Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!