Vorige
Nieuws

Eerste mijlpaal bij wegreconstructie op de Maasvlakte

Antarticaweg Rotterdam

Op 6,7 en 8 april heeft Dura Vermeer in opdracht van Port of Rotterdam succesvol een grote betonduiker geplaatst ter voorbereiding van een nieuwe kruising onder de Antarcticaweg op de Rotterdamse Maasvlakte. De grote leidingkokers bieden in de toekomst een veilige omgeving voor de leidingen tussen de bestaande en nieuw te bouwen fabriek van Neste.

Nieuwe t-splitsing

In week elf is Dura Vermeer gestart met de realisatie van de nieuwe T-splitsing. De nieuwe zijweg van de Antarcticaweg wordt de calamiteiten in- en uitrit van de nieuwe bio fuels fabriek van Neste. De plaatsing van de duikers met een inwendige maatvoering van maar liefst drie bij twee meter is de eerste mijlpaal. Nu deze betonelementen geplaatst zijn, gaat Dura Vermeer zich richten op de aanleg van de daadwerkelijke T-splitsing die medio mei opgeleverd wordt.

Antarticaweg Rotterdam, april 2022

Plaatsen betonkoker

De grote leidingkokers bieden in de toekomst een veilige omgeving voor de leidingen tussen de bestaande en nieuw te bouwen fabriek van Neste.

Antarticaweg Rotterdam, april 2022

Eerste mijlpijl

De plaatsing van de duikers met een inwendige maatvoering van maar liefst drie bij twee meter is de eerste mijlpaal.

Duurzaamheid

Ook tijdens dit project geven wij invulling aan onze duurzaamheidsambitie “Uitstoot op 0”. Zo zetten we elektrisch klein materieel in en verlichten we de bouwplaats met duurzame bouwverlichting op accupacks. Het materieel dat wij inzetten bij het asfalteren draait bovendien op HVO-diesel. Deze diesel stoot circa twintig procent minder C02 uit dan reguliere diesel. Voor de uitvoering hebben wij een MKI-berekening gemaakt om de impact op het milieu in kaart te brengen. Na realisatie doen we dit nogmaals om te kijken hoe dit daadwerkelijk heeft uitgepakt. De duurzame inzichten die hieruit naar voren komen passen wij vervolgens toe bij andere projecten.

Slimme fasering

Tijdens de werkzaamheden kan het verkeer op de Antarcticaweg altijd doorgang vinden terwijl Dura Vermeer werkt in veilige werkvakken. We halen hierbij de vangrail zo laat mogelijk weg om de veiligheid van de werknemers te borgen. De continue bereikbaarheid is essentieel in een haven, waarbij de bedrijven 24/7 bereikbaar moeten zijn. We asfalteren de nieuwe kruising daarom tijdens twee gedeeltelijke weekendafsluitingen waarbij er altijd een rijbaan open blijft om verkeershinder te minimaliseren.

Lees meer van Dura Vermeer Haven & Industrie Bekijk werkmaatschappij
Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!