Vorige
Nieuws

Eerste paal van de ontlastvloer RDM geslagen

Heien Botlek

Op 3 augustus 2022 heeft Dura Vermeer de eerste paal geslagen voor de ontlastvloer RDM Terrein C. In opdracht van Havenbedrijf Rotterdam realiseert Dura Vermeer een ontlastvloer in de omgeving van RDM Oost op het werkterrein van Verwater. Het doel van de ontlastvloer is het creëren van extra draagvermogen op de kade waardoor deze maximaal benut kan worden zonder deformatie van de kade. Hierdoor kan Verwater op een veilig manier de door hun geproduceerde tanks via de kade op transport zetten over het water. 

Flinke heiklus

Voor de ontlastvloer van maar liefst 1500 vierkante meter worden er circa 280 palen geheid. Omdat deze flinke heiklus wordt gerealiseerd op het terrein van Verwater wordt de planning en uitvoering nauw afgestemd met Havenbedrijf Rotterdam en Verwater. Door de relatieve korte tijdsperiode waarin het project uitgevoerd wordt en het risico op deformatie van de kade zijn er tijdens het opstellen van het plan van aanpak maatregelen getroffen om het werk zo efficiënt in te richten.

Monitoring belasting kademuur

De realisatie van de ontlastvloer vraagt extra aandacht omdat het gelegen is aan een kade die de afgelopen jaren deels is gaan bewegen. Voor een veilige realisatie neemt Dura Vermeer daarom extra maatregelen. Zo zijn er berekeningen uitgevoerd om aan te tonen dat middels maatregelen de bovenbelasting tijdens de werkzaamheden niet wordt overschreden. Tijdens het heien worden er bovendien realtime deformatiemetingen en inclinometingen uitgevoerd om de beweging van de kademuur te monitoren.  Verder wordt er bij het heien voorgeboord om de grondverschuiving tijdens het heien te minimaliseren.

Planning

De oplevering van de ontlastvloer staat gepland voor oktober. Dan kan Verwater zijn tanks weer over de kade naar het water verplaatsen voor transport.

Lees meer van Dura Vermeer Haven & Industrie Bekijk werkmaatschappij
Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!