Vorige
Nieuws

Nieuw Bergen binnen drie jaar hoogwaterveilig

Ondertekening dijkproject Nieuw Bergen

Foto door: FotoStudio Ingrid Driessen

Van links naar rechts: Sabine Kern en Jos Teeuwen (staand) van het waterschap, Gijs Ploegmakers van Ploegam en Roelant Veldboer van Dura Vermeer.

In 2023 gaat bouwcombinatie Ploegam en Dura Vermeer definitief van start met dijkversterking Nieuw Bergen. Dijkversterkingsproject Nieuw Bergen wordt zowel versterkt als verhoogd en het totale tracé gaat van 1,831 kilometer naar 2,752 kilometer vanwege aansluitingen op hoge gronden. De komende tweeëneenhalf tot drie jaar wordt er daadwerkelijk buiten gewerkt om Nieuw Bergen hoogwaterveilig te maken.

Werken aan een hoogwaterveilig Limburg

Naast Blerick - Bij de oude Gieterij, Beesel en Heel is ook Nieuw Bergen binnen drie jaar hoogwaterveilig. De uitvoering van de dijkversterking Nieuw Bergen is gegund aan bouwcombinatie Ploegam en Dura Vermeer. De combinatie gaat verder onder de naam Dijkzone Alliantie Nieuw Bergen. De heren Gijs Ploegmakers, algemeen directeur Ploegam en Roelant Veldboer, directeur Dura Vermeer en van Dijkzone Alliantie Nieuw Bergen: ‘Een dijkversterking kan een heftige ingreep zijn voor de omwonenden. Daarom betrekken wij hen bij onze werkzaamheden en houden wij rekening met hun belangen en wensen. Samen zorgen wij ervoor dat de omgeving ook in de toekomst beschermd is tegen de kracht van hoogwater van de Maas.’

Wat gaat er gebeuren?

De huidige kering wordt gevormd door een combinatie van aangelegde waterkering, het weglichaam van de provinciale weg N271 en noodmaatregelen tijdens hoogwater. In het dijkversterkingsproject wordt de 1,831 kilometer lange kering versterkt en vindt de benodigde aansluitingen naar de hoge gronden plaats. Na de dijkversterking is het dijktraject 2,752 kilometer lang.

Dijkzone Alliantie Nieuw Bergen gaat het eerste jaar vooral alle voorbereidingen van de versterking uitvoeren. Het gaat dan om het uitvoeren van de onderzoeken zoals bodemonderzoek, flora en fauna onderzoek, niet gesprongen explosieven onderzoek en het verleggen van kabels en leidingen. Dit betekent dat het grotere werk met bijvoorbeeld het verplaatsen van grond voor het versterken van de dijk vooral in 2024 en 2025 plaatsvindt. De directe omgeving wordt hierover geïnformeerd.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Onze Maas. Onze veiligheid. Om de bewoners en bedrijven in het Maasdal te blijven beschermen tegen het toekomstige hoogwater, werken we iedere dag aan sterke dijken. Dat vraagt om slim samenspel met de partners en betrokkenen van Waterschap Limburg. Samen bepalen we wat belangrijk is voor het gebied. Zo bouwen we met het oog op de toekomst aan een hoogwaterveilig én aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap.

Dijkversterking Nieuw Bergen is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. In dit programma verbeteren waterschappen en Rijkswaterstaat de komende dertig jaar ruim 1.500 kilometer aan dijken en 400 sluizen en gemalen in heel Nederland.

Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Infra

Twan van Bokhoven

Bedrijfsleider wegen Dura Vermeer Infra Regio Zuid Oost Regio Limburg, Regio Gelderland
Twan van Bokhoven