Vorige
Nieuws

Rijkswaterstaat en Dura Vermeer tekenen voor vernieuwde aanpak bij contract voor variabel onderhoud wegen Zuid-Nederland

RWS en Dura Vermeer tekenen contract onderhoud wegen Zuid-Nederland

Directeur-Generaal Michèle Blom en Roelant Veldboer ondertekenden op woensdag 25 januari 2023 de overeenkomst voor het meerjarig onderhoud van wegverhardingen en objecten in Zuid-Nederland. De contractduur bedraagt vier jaar en loopt tot 31 december 2026. Dura Vermeer heeft het Perceel Zuid Nederland Midden toegewezen gekregen.

Optimale samenwerking essentieel

Binnen het contract, waarin samenwerken vanuit een aantal waarden centraal staat, gaat Dura Vermeer met Rijkswaterstaat werken aan het variabel onderhoud van het rijkswegennet. Deze contractvorm kenmerkt zich door een optimale samenwerking waarin gelijkwaardigheid centraal staat. Binnen het onderhoudsproces wordt op basis van zes waarden (veiligheid, beschikbaarheid, betrouwbaarheid, klanttevredenheid, duurzaamheid/milieubewustheid en borging netwerkkwaliteit) aan een optimale samenwerking gewerkt.

Werkzaamheden

Het team van Dura Vermeer is reeds samen met het team van Rijkswaterstaat begonnen met de opstart van het project. Enerzijds ligt er direct een aanzienlijke scope klaar om in uitvoering te nemen en anderzijds wordt er parallel opgestart met het scoping proces, waarin gezamenlijk gewerkt wordt aan de meest optimale programmering voor de komende jaren.

‘Deze nieuwe manier van samenwerken sluit aan bij onze visie en ambitie om de onderhoudsopgave op een efficiënte en duurzame wijze te organiseren en realiseren. We kijken uit naar een mooie en succesvolle samenwerking met Rijkswaterstaat, aldus Roelant Veldboer.’

Naast Dura Vermeer zullen ook KWS en BESIX een perceel voor hun rekening nemen.

Samenwerkingscommitment SiWO

Dura Vermeer en RWS tekenen contract groot onderhoud Zuid-Nederland
Van links naar rechts: Eric Vugs (KWS), Kees van Eijk (BESIX), Nic de Roeck (BESIX), Michelle Blom (RWS), Roelant Veldboer (Dura Vermeer), Martijn van der Aalst (RWS), May van de Kerkhof (RWS), Martijn Pijnenburg (BESIX), Twan van Bokhoven (Dura Vermeer), Jan Pols (KWS), Martin Lebeau (KWS), Max van Heijst (RWS) Foto: © Rijkswaterstaat
Lees meer van Dura Vermeer Infra Regio Zuid Oost Bekijk werkmaatschappij
Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Infra

Twan van Bokhoven

Bedrijfsleider wegen Dura Vermeer Infra Regio Zuid Oost Regio Limburg, Regio Gelderland
Twan van Bokhoven