Vorige
Nieuws

Capaciteitsuitbreiding Sif officieel gestart

Martensmultimedia Sif Maasvlakte, mei 2023

Op 4 mei is met een feestelijk gebaar de eerste paal aangebracht van project 11 op Maasvlakte 2. Met deze ceremoniële handeling gaan de werkzaamheden van start voor de capaciteitsuitbreiding van Sif op de Maasvlakte. In opdracht van Sif Netherlands ontwerpt en realiseert Dura Vermeer de civiele werkzaamheden voor deze capaciteitsuitbreiding.

BOUWRIJP MAKEN

Vooruitlopend op de funderingswerkzaamheden is Dura Vermeer in januari 2023 gestart met het bouwrijp maken. Om de capaciteitsuitbreiding te realiseren is het kantoor van Sif verplaatst. Hiervoor heeft Dura Vermeer onder andere een nieuwe toegangsweg en parkeervoorzieningen gerealiseerd. Verder zijn de riolering en de bluswatervoorziening omgelegd. Om de activiteiten van Sif niet te verstoren, worden planning en uitvoering van deze werkzaamheden op het terrein van Sif in nauwe samenwerking afgestemd.

SCOPE DURA VERMEER

De capaciteitsuitbreiding omvat de realisatie van twee nieuwe productiehallen. De grootste hal is 480 meter lang en 63,7 meter breed, de andere hal heeft een lengte van 252 meter en een breedte van 61,5 meter. Daarnaast worden de twee bestaande productiehallen verlengd met respectievelijk 90 en 54 meter. Tot slot wordt er nog een magazijn van 54 x 33 meter gerealiseerd. Dura Vermeer is verantwoordelijk voor de engineering en realisatie van de funderingen voor de hallen en machines, de betonvloeren, ondergrondse infrastructuur zoals riolering, brandblusleidingen en water, en terreininrichtingen bestaande uit beton- en asfaltverhardingen en industrieplaten. Ook een kraanbaan behoort tot de werkzaamheden van Dura Vermeer.

PLANNING

De fundaties worden gerealiseerd in de periode tussen april en oktober 2023. Vanaf september 2023 worden de eerste vloeren gerealiseerd en in oktober 2023 wordt gestart met de eerste terreinverhardingen. Vanaf juli 2024 zal Sif de eerste productielijn in de nieuwbouw opstarten. De verwachte eindoplevering is in het derde kwartaal van 2024.

UITBREIDING PRODUCTIECAPACITEIT SIF

De capaciteitsuitbreiding op de Maasvlakte zorgt ervoor dat in 2025, Sif de grootste productiefabriek van monopiles van de wereld heeft. De totale gecombineerde productiecapaciteit wordt namelijk verhoogd tot 500 kiloton per jaar. Dit geeft Sif de mogelijkheid om het equivalent van 200 XXXL monopiles en monopiles met een diameter van elf meter te produceren. Hiermee wordt een grote bijdrage geleverd aan de klimaatdoelstellingen.

Martensmultimedia Sif Maasvlakte, mei 2023

Ceremoniële starthandeling

Groepsfoto Sif Netherlands en Dura Vermeer.

Lees meer van Dura Vermeer Haven & Industrie Bekijk werkmaatschappij
Lees meer van Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten Bekijk werkmaatschappij
Lees meer van Dura Vermeer Infra Regio Zuid West Bekijk werkmaatschappij
Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!