Vorige
Nieuws

Damwanden drukken tegen hinder voor omgeving op project Stadsdijken Zwolle

Damwanddrukproef Stadsdijken Zwolle

Om te onderzoeken of de bodem bij de dijkversterking Stadsdijken Zwolle zich leent voor het drukken van damwanden in plaats van trillen, is een zogeheten ‘drukproef’ uitgevoerd. Het in de grond drukken van damwanden is op enkele locaties langs de dijk nodig vanwege beperkte ruimte, aanwezigheid van beschermde natuur en om hinder door geluid en trillingen te beperken. 

Met een speciale installatie – de silent piler – werden damwanden van 17 meter lang in de bodem geduwd. Het doel van de proef is om vóór de daadwerkelijke uitvoering van de dijkversterking zekerheid te hebben dat de damwanden op de gewenste diepte kunnen worden aangebracht. Van de in totaal circa 8,5 kilometer aan damwanden die de grond in moeten, wordt zo’n 20 procent gedrukt (1,7 kilometer), verdeeld over verschillende locaties langs het dijktraject.

Stadsdijken Zwolle

De stadsdijken in Zwolle worden de komende jaren versterkt door Dijkteam Stadsdijken Zwolle, bestaande uit Dura Vermeer, Ploegam en Waterschap Drents Overijsselse Delta met ondersteuning van Tauw, Fugro en H+N+S Landschapsarchitecten. Het gaat hierbij om een bijzonder traject: van het landelijke Westerveld langs de woonwijk Holtenbroek tot en met industrieterrein Voorst. Iedere locatie vraagt om een andere oplossing om de dijk ook in de toekomst sterk te houden. Naar verwachting gaat dit najaar de eerste schop de grond in.

Lees meer van Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten Bekijk werkmaatschappij
Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Infra

Somia Marchouch

Vakgroepmanager Omgevingsmanagement Regio Heel Nederland
Somia Marchouch