Vorige
Nieuws

Omgevingstafel Bouwend Nederland presenteert handreiking participatie

Participatie in bouw en infrastructuurprojecten

Tijdens de Landelijke Omgevingsmanagementdag (LOMD) op 13 oktober van het Platform Omgevingsmanagement presenteerde Monica Melis – voorzitter van de Omgevingstafel van Bouwend Nederland en verantwoordelijk voor omgevingsmanagement bij infraprojecten van Dura Vermeer - de handreiking ‘Participatie bij bouw- en infrastructuurprojecten.’

De afgelopen jaren is participatie een steeds belangrijker onderwerp geworden in de gebouwde omgeving. In de Omgevingswet krijgt participatie zelfs een wettelijke basis. Veel leden van Bouwend Nederland vragen zich af wat dat voor hen betekent. Daarom is er nu de handreiking ‘Participatie bij bouw- en infrastructuurprojecten’. In open gesprekken met leden van de Omgevingstafel is de impact van de Omgevingswet verkend en zijn ervaringen uitgewisseld. Daarbij stond de rol van participatie in de Omgevingswet centraal en de uitdaging: ‘Hoe zorg je voor een zorgvuldig traject onder een wet waarin participatie vormvrij is?’

De handreiking

In de handreiking staat onder andere beschreven wanneer een participatietraject verplicht is en wie wanneer en waarvoor verantwoordelijk is. Daarnaast worden handvatten gegeven die kunnen helpen om een participatietraject vorm te geven. Ook staan er nuttige links in naar voorbeelden en verdiepende achtergrondinformatie.

Omgevingstafel

De handreiking is tot stand gekomen met inbreng van de deelnemers van de Omgevingstafel van Bouwend Nederland. Bij de Omgevingstafel wisselen omgevingsmanagers van bedrijven ervaringen uit, leren van elkaar en wordt inhoudelijk ingegaan op actuele thema’s zoals de Omgevingswet. 

Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!