Vorige
Nieuws

Parallel Boulevard in Noordwijk klaar voor de toekomst

Opening Parallel Boulevard Noordwijk

Op woensdagmiddag 29 maart hebben Marco van Brecht, directeur bij Dura Vermeer Infra Regio Zuid West, wethouder Theo Alkemade van de gemeente Noordwijk en Hoogheemraad Waldo Von Faber van Rijnland de vernieuwde Parallel Boulevard in Noordwijk geopend. Het projectteam heeft de afgelopen anderhalf jaar de waterhuishouding verbeterd door onder andere een infiltratieriool aan te brengen in de grond. Het doel van de werkzaamheden was om de veiligheid voor de bewoners rondom de Parallel Boulevard te garanderen. Toeval of niet: het project is feestelijk geopend op de Dag van de Veiligheid.

Het infiltratie-riool heeft een doorsnede van twee meter, zorgt voor een buffer van het regenwater en infiltreert dit geleidelijk in de bodem. De drain, die op zes meter diepte is aangelegd, reguleert de te hoge grondwaterstand en kan ook het teveel aan water vanuit het infiltratie-riool afvoeren.

Doorsnede Parallel Boulevard

Oog voor omgeving

De Parallel Boulevard is een belangrijk verkeersader en kon dus niet in z’n geheel opengebroken worden voor een langere periode. De werkzaamheden zijn daarom gefaseerd uitgevoerd om de bereikbaarheid voor de bewoners, bezoekers en ondernemers te borgen. In totaal zijn er acht faseringen geweest, zodat alle omliggende wegen altijd gebruikt konden worden.

Tevens is rekening gehouden met het zomerseizoen; Noordwijk is een bekende badplaats en trekt jaarlijks vele bezoekers. De werkzaamheden zijn gestart op 13 september 2021, waarna de eerste 4 fases in april 2022 werden afgerond. Tussen april en september 2022 kon iedereen de badplaats bezoeken zonder hinder van onze werkzaamheden, waarna in september 2022 de werkzaamheden weer zijn opgepakt.

Metingen bodem

Doordat de drain op zes meter diepte moest worden geplaatst, is bij het ontgraven van de Parallel Boulevard rekening gehouden met het risico op verzakkingen. Middels inclinosensoren is de bodem in de gaten gehouden en konden verschuivingen in de bodem nauwkeurig worden gemeten.

Rotonde Vuurtorenplein

Omdat de werkzaamheden op de Parallel Boulevard soepel en volgens planning verliepen, kon dit jaar ook al gestart worden op het Vuurtorenplein met het ombouwen van de kruising naar een rotonde. In maart 2023 is daar het startsein voor gegeven, wat oorspronkelijk gepland stond voor september 2024. De rotonde gaat bestaan uit geluid reducerend asfalt, waarmee de gemeente bijdraagt aan het omlaag brengen van het verkeersgeluid met 65%.

Lees meer van Dura Vermeer Infra Regio Zuid West Bekijk werkmaatschappij
Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!