Vorige
Nieuws

Starthandeling herinrichting Houtplein Haarlem

Starthandeling Houtplein Haarlem

Op woensdag 30 maart is de herinrichting van het Houtplein in Haarlem en de omliggende straten officieel van start gegaan. Eva de Raadt, wethouder beheer en onderhoud van de gemeente Haarlem en Jeroen Olthof, gedeputeerde mobiliteit en bereikbaarheid van de provincie Noord-Holland, hebben de starthandeling uitgevoerd onder toeziend oog van alle projectpartners. De opening vond plaats in het provinciehuis van Haarlem.

Starthandeling

Eva de Raadt, wethouder beheer en onderhoud van de gemeente Haarlem en Jeroen Olthof, gedeputeerde mobiliteit voerden de starthandeling uit.

Bouwdoek herinrichting Houtplein

Bouwdoek

Als onderdeel van de start werkzaamheden werd het bouwdoek opgehangen.

Complexe opgave

Het komende anderhalf jaar wordt één van de drukste entrees van Haarlem door Dura Vermeer volledig opnieuw ingericht zodat Houtplein een gastvrije en goed functionerende entree van de stad wordt. Het plein blijft de belangrijke functie voor het openbaar vervoer en het doorgaande fietsverkeer behouden. Daarnaast maakt het nieuwe ontwerp een mooie overgang tussen de Haarlemmer Hout naar het stedelijke centrum. Door de herinrichting van het plein en de omgeving worden deze functies en de verblijfskwaliteit en leefomgeving sterk verbeterd.

Veiligheid en bereikbaarheid

Het Houtplein is ook tijdens de werkzaamheden een belangrijk verkeersknooppunt waar bussen, auto’s fietsers en voetgangers samenkomen en ook tijdens de werkzaamheden doorgang moeten behouden. Voor een veilige doorstroming heeft Dura Vermeer een uitgebreid faseringsplan opgesteld waarmee de veiligheid wordt geborgd binnen en rondom het projectgebied. Ook wordt er in de planning en fasering rekening gehouden met de verschillende evenementen, raakvlakprojecten en wensen van stakeholders rond het projectgebied die raakvlakken hebben met de werkzaamheden. Een goede afstemming hierbij is cruciaal.

Naast Dura Vermeer en de opdrachtgevers waren de verschillende partners aanwezig die met het project te maken hebben. Alle partners kijken uit naar het eindresultaat en wat dit oplevert voor de omgeving, de gebruikers en de stad.

Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Infra

Jeroen Turenhout

Bedrijfsleider wegen Dura Vermeer Infra Regio Noord West Regio Noord-Holland
Jeroen Turenhout