Vorige
Nieuws

Veiligheid centraal tijdens herinrichting in Haarlem

Houtplein Haarlem, maart 2022

Over vier maanden ligt er in Haarlem een compleet vernieuwde fietsstraat waar auto’s te gast zijn en waar alles onder de grond weer klaar is voor de toekomst. Op dinsdag 23 augustus is Dura Vermeer gestart met de aanpak van de Wagenweg in Haarlem, een belangrijke uitvalsweg van het Houtplein.

Veiligheid voorop levert tijdwinst

Van voetgangers, fietsers tot vrachtverkeer en bussen. De drukke Wagenweg in Haarlem kent een enorme diversiteit aan verkeersstromen. Voor een veilig verloop van de werkzaamheden voor de herinrichting, is de weg tijdens de werkzaamheden enkel toegankelijk voor voetgangers. Door de afzetting van vier maanden is een tijdswinst ontstaan van zes weken, de (verkeer)situatie overzichtelijk voor de omgeving en worden gevaarlijke situaties voorkomen door weggebruikers te scheiden van het werk. Van tevoren is met alle betrokken projectpartijen om tafel gezeten om de werkzaamheden zo efficiënt en veilig mogelijk uit te kunnen voeren. Van afdeling Verkeer die al vooraf meedacht over hoe verschillende verkeersstromen zo veilig mogelijk ingericht kunnen worden tot de afdeling Bereikbaarheid van de gemeente Haarlem die heeft getoetst of de nood- en hulpdiensten en de bussen altijd bij hun bestemmingen kunnen komen. Daarnaast is ook zo veel mogelijk rekening gehouden met de wensen en belangen van de inwoners, ondernemers en gebruikers van het gebied.

Wagenweg Haarlem

Banners en bebording rond het projectgebied helpen de bezoekers op weg.

Baristakar

Tijdens de eerste week kreeg de omgeving een vers kopje koffie en meer informatie over de werkzaamheden.

Oog voor de omgeving

In de planning en fasering is zo veel mogelijk rekening gehouden met verschillende evenementen, raakvlakprojecten en wensen van stakeholders rond het projectgebied. Op basis van gesprekken met ondernemers, inwoners en gebruikers zijn er verschillende voorzieningen getroffen om de bereikbaarheid zo goed mogelijk te houden. Er zijn bolderkarren ter beschikking gesteld voor het winkelend publiek om zware spullen naar de auto te brengen, extra fietsenstallingen aan weerszijde van de Wagenweg geplaatst en er zijn extra laad- en losstroken ingericht in omliggende straten.

Houtplein

Sinds maart 2022 werkt Dura Vermeer aan de herinrichting van één van de drukste entrees van Haarlem, zodat Houtplein een gastvrije en goed functionerende entree van de stad wordt. Het plein behoudt de belangrijke functie voor het openbaar vervoer en het doorgaande fietsverkeer. Het nieuwe ontwerp maakt een mooie overgang tussen de Haarlemmer Hout naar het stedelijke centrum. Door de herinrichting van het plein en de omgeving worden deze functies en de verblijfskwaliteit en leefomgeving sterk verbeterd.

 

Visulatie nieuwe situatie wagenweg

Lees meer van Dura Vermeer Infra Regio Noord West Bekijk werkmaatschappij
Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Infra

Jeroen Turenhout

Bedrijfsleider wegen Dura Vermeer Infra Regio Noord West Regio Noord-Holland
Jeroen Turenhout