Vorige
Nieuws

De Gemeente Westland kiest voor een duurzaam alternatief op advies van Dura Vermeer

Gezonde samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

Op het project “Reconstructie 3 kruisingen en 2 parkeerplaatsen Prinsenbos te Naaldwijk” had de Gemeente Westland de wens een groenere uitstraling te geven aan het te renoveren parkeerterrein van het recreatiegebied Prinsenbos. Hier geven zij invulling aan door het aanbrengen van zogenoemde TTE-tegels. Dit zijn roosters waar gras in groeit, die constructief geschikt zijn om op te parkeren en zijn een duurzaam alternatief dat van 100% gerecycled plastic is gemaakt.

De parkeervakken hebben nu 100% waterdoorlatendheid, daardoor is er ook minder belasting op het hemelwaterafvoer. Er is minder hittestress en meer koeling van de omgeving t.o.v. andere bestratingsmaterialen. Daarnaast is het CO2-neutraal geproduceerd en getransporteerd door leverancier Huebner-Lee en is er CO2 en stikstofopname uit de omgeving door het gras.

De aanleg van het parkeerterrein heeft de volgende milieubesparing opgeleverd: 64.010 kg CO2-besparing t.o.v. verbranding van het gebruikte plastic. De hoeveelheid plastic dat is gerecycled staat gelijk aan 13.590 plastic zakken gevuld met plastic. 

In de TTE-tegels groeit gras

Constructief geschikt om op te parkeren en een duurzaam alternatief van 100% gerecycled plastic

Speciaal substraat ontwikkeld

In het bestek stond dat de TTE-tegels aangebracht moesten worden op een ondergrond van licht ophoogmateriaal, lava, en een dunne laag bomenzand. Lava heeft als eigenschap dat het drainerend werkt en geen voedingsstoffen bevat. In samenwerking met de leverancier van de TTE-tegels (Huebner-Lee) en de leverancier van een speciaal ontwikkeld substraat voor deze tegels (BVB Landscaping), is door Dura Vermeer een verbetering voorgesteld. De Gemeente stond hier ook voor open en zo is in samenwerking een betere ondergrond voor de TTE-tegels toegepast op het project.

Het speciaal ontwikkelde substraat is geschikt als fundering en bevat onder andere verschillende voedings- en meststoffen. Hierdoor wordt de groei van het gras gestimuleerd. Dit substraat heeft nog een ander belangrijk kenmerk; het heeft een waterbergende functie. Hierdoor fundeert het substraat als een waterberging voor de TTE-tegels en wordt het gras langer voorzien van water.

Een aantal kenmerken van de ondergrond:

  • Waterdoorlatendheid van 1 mm per minuut.
  • Het doorwortelbare volume is meer dan 40%. Daarvan is 75% ook effectieve wateropslag. Dit houdt in dat per m3 gemiddeld 300 liter water geborgen kan worden. Dit betekent ook dat parkeerplaatsen en bestrating afgekoppeld kunnen worden van het riool.
  • Door het hoge doorwortelbare volume is er ruimte voor een sterk wortelpakket.
  • De combinatie van de buffer en de juiste voeding in het substraat, zorgt voor een efficiënte, duurzame voedingsbodem voor het gras.
  • Doordat het substraat als buffer fungeert, kan dit veel water opnemen tijdens hevige buien en dit vasthouden tijdens lange, droge periodes.

 

Dit zorgt dat ook in de zomerperiode de parkeerplaats langer groen zal blijven en minder onderhoud nodig heeft. Het meest belangrijke punt is natuurlijk dat de parkeerplaats van het Prinsenbos klimaatbestendig is en in de toekomst beter bestand zal zijn tegen de toenemende extremen in het weer. Hiermee kon Dura Vermeer een mooie toevoeging bieden aan de ambities van de Gemeente Westland op het gebied van klimaatverandering en de Net Zero ambitie van Dura Vermeer zelf!

Op naar Net Zero

Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!